broj: 11/1890        pdf (9,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


Poziv     PDF    TXT 481
Ebermayer Ernest
Hygienička važnost šuma, dokazana pomnim iztraživanjem šumskog zraka i tla     PDF    TXT 482
Marino conte Bona. kr. žup. nadšumar
Izvještaj kralj. županijskoga nadšumara modruško-riečke županije.     PDF    TXT     HR 491
Napisao kr. profesor šumarstva Drag. P. Hlava
Izvještaj o poučnom putovanju slušatelja šumarstva na kr. gosp.-šumarskom učilištu u Križevcih god. 1890.     PDF    TXT 499
Piše Milan Obradović-Ličanin
Sa gospodarsko-šumarske izložbe u Beču.     PDF    TXT 503
Antun Tomić, c. i kr. umirov. šumarnik
Kritička smotra nauke dr. Maxa Presslera o rationalnom šumaru i njegovom najizdašnijem trajnom gojenju šume     PDF    TXT 507
???
Medjunarodni gospodarsko-šumarski kongres u Beču god. 1890     PDF    TXT 509
 
Zakoni i normativne naredbe
     
Okružnica kr. banskoga stola od 15. listopada 1890. br. 23.702, kojom se upućuju svi kr. sudovi I. molbe glede izbora vještaka šumsko-tehničke struke. - Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 20. listopada 1890. br. 40233, upravljena na sve zamjenike vladinih povjerenika za imovne obćine, glede sudjelovanja imovnih obćina kod buduće jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe u Zagrebu     PDF    TXT 518
 
Osobne viesti
     
Odobrenje izbora. - Imenovanje     PDF    TXT 518
 
Sitnice
     
Uspieh ovojesenskih državnih šumarskih izpita. - Odbor odsjeka za šumarstvo jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe za g. 1891. - Nesretan slučaj. - Šumski požar. - Požar branjevine. - Izkaz za vrieme od 1. siečnja do 31. srpnja 1890. prijavljenih, razpravljenih i nerazpravljenih šumskih prekršaja, u području kr. županije zagrebačke. - Dan u bečkoj izložbi. - Trgovačke mjere za obračun gradje u raznim zemljama i gradovima. - Uspieh o otrovanoj grabežljivoj zvjeradi stychninom god. 1889/90     PDF    TXT 519
 
Razne viesti
     
Oglas. - Poziv. - Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 527

                UNDER CONSTRUCTION