broj: 11/1888        pdf (8,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Posljedice haranja šuma     PDF    TXT 469
Piše šumarnik Mijo Radošević.
Nješto o procjeni žira.     PDF    TXT 473
Piše M. pl. B.
Njekoliko crtica iz »hrvatske Riviere«.     PDF    TXT 478
Piše kr. profesor šumarstva D. Hlava
Izvješće o skupštini kranjsko-primorskoga šumarskoga družtva godine 1887.     PDF    TXT 482
Njekoliko rieči o šumarenju u mojemu kraju. Piše Š—r. kot. šumar     PDF    TXT 486
 
Zakoni i normativne naredbe.
     
Privremena naredba kr. kot. oblasti jastrebarske od 20. prosinca 1887. broj 8235 o upravi urb. šumskih imov. obćina. — Naredba kr. kot oblasti u Ludbregu od 21. kolovoza t. g. glede tamanjenja leptira gubara, izdana na područna obćinska poglavarstva.     PDF    TXT 503
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspieh dražbene prodaje hrastovih i inih drva. — Uspieh dražbene prodaje hrastovih i inih stabala iz šuma krajiške investicionalne zaklade.     PDF    TXT 508
 
Lovstvo:
     
Ubio medjeda     PDF    TXT 509
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umirovljen je. — † Ljudevit Mingazzi     PDF    TXT 509
 
Sitnice:
     
Ovogodišnji šumarski državni izpit. — Uspieh izpita za lugarsko osoblje. — Pokusi o sušenju i vuhlenju (vlaženju) gradjevnog drva. — Viesti iz Dalmacije. — Računarski pregled o rukovanju mirovinske zaklade za činovnike imovnih obćina za god. 1887. — Lisica izdajica. — Riječ svim stališem i družtvam naše domovine     PDF    TXT 510
Natječaj. — III. Potvrda o uplaćenih novčanih iznosih. — Opomena. — Dopisnica uredništva.     PDF    TXT 515

                UNDER CONSTRUCTION