broj: 11/1886        pdf (9,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Organizacija šumarske službe u Hrvatskoj.     pdf    TXT 457
Razpravlja R. Fischbach.
Obračunavanje odšteta kod izlučivanja šumskoga tla u javne svrhe s osobitim obzirom na teoriju o najvećoj semljištnoj renti.     PDF    TXT 461
Pisma iz Posavine.     PDF    TXT 489
O praktičnoj naobrazbi šumarskih kandidata.     PDF    TXT 493
Nova naredba o polaganju šum. družtv. ispita     PDF    TXT 495
 
Družtvene viesti:
     
† Makso Robert Pressler     PDF    TXT 499
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje.     PDF    TXT 501
 
Naredbe i zakoni:
     
Naredba, kojom se za imovne obćine u bivšoj Krajini stalni šumski procjenitelji namještaju.     PDF    TXT 501
 
Lovstvo:
     
Sretan lovac. — Kuna u crkvi. — Prva šljuka .     PDF    TXT 502
 
Knjižtvo:
     
Hrvatski šumarski koledar. — Visoke škole za kulture zemlje. — Strani glas o „Šumarskom listu". — I opet novi njemački šumarski list. — Univerzita aneb zvlaštni vyšši lesnicky üstav v Chorvatsku?.     PDF    TXT 502
 
Raznoliko:
     
Iz Županja. — Šume u Srbiji. — Uporaba bukovih kusca za taracanje ulica.     PDF    TXT 503
 
Osobne viesti:
     
Natječaji. — Imenovanja.     PDF    TXT 504

                UNDER CONSTRUCTION