broj: 11/1885        pdf (7,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Različite viesti :
     
Nadalje pristupio u društvo. — Potvrda. — Stanje društvene blagajne. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 431
 
Članci
     
Poziv i ubaviest.     PDF    TXT 433
Razpravlja Gjuro Koča, nadšumar
Novi zakon o umirovljenju državnih činovnika i zakon o imovnih obćina.     PDF    TXT 434
ETTINGER, Josip
Šume prebenda i uredjenje njihovog uživanja.     PDF    TXT 436
KOČA, Gjuro Đuro Đorđe
Važnost djetelja u šumarstvu.     PDF    TXT 438
Šumsko-pomoćne skrižaljke.     PDF    TXT 453
 
Različite viesti
     
Sjednica upravljajućeg odb. šum. družtva. — Dvadesetpetgodišnjica križevačkoga zavoda. — Naredba o paušalovanju šumarskog osoblja imovnih obćina. — O zemljarinskom katastru. — Šumske prodaje (IX) Promet s dužicami. — Nova željeznička tarifa za sibske željeznice. — Grozno umorstvo jednoga lugara. - Navala na lugara. - Inauguracija rektora na visokoj školi za zemljotežtvo u Beču - Slava preporoditeljem. — Strukovne škole, za pletenje košara i za drvorezbarstvo - Vjeverice opasne zvieri. — Devastacije. — Šumski požar. - Najveća bačva.. — K povjesti šumske obuke u Austriji. — Biele prepelice. — Zakupnikom lova.. — Biela divokoza - Račja kuga u Kranjskoj.. — Kranjsko primorsko šumarsko družtvo. - Novi šumski štetočinac u Dalmaciji. — Magjarsko šumarsko družtvo. — Šumarstvo na talijanskoj izložbi u Tuimu god 1881. — O starosti hrasta Eucalyptus Šumarski kolendai za mjesec studeni. — Na magjarskoj izložbi odlikovani hrvatski izložitelji šumarskih skupina. — Umili - Imenovanja     PDF    TXT 461

                UNDER CONSTRUCTION