broj: 11-12/2017        pdf (9,73 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ŠUMARSKA STRUKA I ODNOS S JAVNOŠĆU     pdf    TXT     HR     EN 545
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Snježana MALIĆ-LIMARI, Sanja TIŠMA, Anamarija PISAROVIĆ, Sven D. JELASKA UDK 630* 272 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.11-12.1
PROSTORNA ANALIZA ZEMLJIŠNOG POKROVA I RELJEFA PARKA PRIRODE MEDVEDNICA – DOPRINOS OPTIMIZACIJI PRITISKA POSJETITELJA     pdf    TXT     HR     EN 547
Josef SUCHOMEL, Marta HEROLDOVÁ, Pavel HADAŠ, Jan ZEJDA UDKK630*149 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.11-12.2
UTJECAJ VLAŽNOSTI NA POPULACIJE SITNIH SISAVACA U POPLAVNIM ŠUMAMA JUŽNE MORAVSKE (ČEŠKA REPUBLIKA)     pdf    TXT     HR     EN 557
Mahmut REIS, Ilknur ALTUN ALADAG, Nursen BOLAT, Hurem DUTAL UDK 630* 116 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.141.11-12.3
KORIŠTENJE MODELA GEOWEPP ZA ODREĐIVANJE PRODUKCIJE NANOSA I OTJECANJA U SLIVU RIJEKE KEKLIK U KAHRAMANMARASU U TURSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 563
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zdravko DOLENEC UDK 630* 148.2 + 111.8
https://doi.org/10.31298/sl.141.11-12.4
SVE RANIJI POVRATAK KUKAVICE (Cuculus canorus L.) SA ZIMOVANJA U ŠUME SJEVEROZAPADNE HRVATSKE     pdf    TXT     HR     EN 571
Dejan KULIJER, Mirza DAUTBAŠIĆ, Boris HRAŠOVEC, Adi VESNIĆ, Šemso ŠARIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.141.11-12.5
Leptoglossus occidentalis HEIDEMANN, 1910 (Heteroptera: Coreidae) U BOSNI I HERCEGOVINI – RECENTNA RASPROSTRANJENOST I PRVI DOKUMENTIRANI NALAZI     pdf    TXT     HR     EN 577
Sažetak
Sjeverno-američka stjenica, Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910, jedna je od 16 neeuropskih vrsta stjenica do danas unešenih u Europu, od kojih 10 potječe upravo iz Sjeverne Amerike (Rabitsch, 2010). Zbog svojeg prirodnog područja pridolaska u Sjevernoj Americi, područja Pacifičke obale omeđena lancem Stjenjaka na zapadu, Amerikanci su je nazvali „zapadnom stjenicom sjemena četinjača” (western conifer seed bug), čime su, uz područja pridolaska, naznačili i njenu štetnost za sjeme drvenastih vrsta iz porodice Pinaceae. Zbog osobite morfološke značajke, spljoštenog proširenja goljenice stražnjih nogu, također je poznata i kao „stjenica listolikog stopala“ (leaf-footed bug). Slovenski autori iskoristili su ovaj naziv kao predložak i dodali mu češer kao objekt prehrane, pa su je nazvali „storževa listonoška“ (Jurc & Jurc, 2005). U svakom slučaju, ova se stjenica nakon dolaska na europski kontinent u Italiji 1999. godine (Taylor et al. 2001.) vrlo brzo širila Europom, pa je u nepunih 10 godina prodrla u velik broj europskih zemalja, od Velike Britanije na zapadu, do Ukrajine i Rusije na istoku, od Norveške na sjeveru do Turske na jugu (Malumphy & Reid, 2007; Fent & Kment, 2011; Gapon, 2013). Među zemljama juga Europe, kojima se proširio ovaj novi invazivni štetnik, našla se i Bosna i Hercegovina. U radu su prikazani svi provjereni i dokumentirani nalazi L. occidentalis na području BiH, od prvog pronalaska i do sada neobjavljenog nalaza iz travnja 2008. godine (zgrada Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu), pa do najsvježijih nalaza ljeti i ujesen 2016. godine (Igman, Neum, Banja Luka). Recentno područje na kojemu je evidentirana ova nova invazivna stjenica u BiH, pregledno je prikazano prostorno označenim podacima nalaza na slici 1. Iako očekivan, značajan je i prvi nalaz ove nove invazivne stjenice u
reliktnim sastojinama bora munjike (Pinus heldreichii H. Christ) u masivu Prenja u studenom 2010. godine.Uvid u kronološki slijed i prostornu distribuciju nalaza L. occidentalis u Bosni i Hercegovini od 2008. do 2016. godine ukazuju na razmjerno brzo širenje ovog štetnika i vjerojatno lokalno povećanje populacije, što je zasigurno rezultiralo i njenom lakšom detekcijom. Nalaze se ipak treba shvatiti u kontekstu u kojem su nastali, a to su u velikoj većini bili neciljani, slučajni nalazi entomologa tijekom nekih drugih terenskih istraživanja. Radi uočljivosti i krupnoće same stjenice i činjenice da se ujesen zavlači u ljudske nastambe, nije rijetkost da se često i građanstvo pojavljuje kao „dojavljivač“ novih invazivnih vrsta. Važno je stoga ukazati na nepostojanje sustavnog praćenja pojave i širenja L. occidentalis na ovim prostorima. Uspostava ciljanog monitoringa i praćenja pojave, a posebice potencijalnog štetnog utjecaja L. occidentalis u borovim sastojinama i sjemenskim objektima u Bosni i Hercegovini, nužan su preduvjet potrajnog gospodarenja šumskim bogatstvom i kvalitetniju organizaciju i učinkovitost sustava zaštite šuma od ovog novog invazivnog štetnika.

Ključne riječi: strane vrste; Balkanski poluotok; četinjače; Hemiptera; kukac; invazivni štetni organizam; Pinus heldreichii; stjenice; stjenica listolikog stopala
Erhan ÇALIŞKAN UDK 630* 383
https://doi.org/10.31298/sl.141.11-12.6
PLANIRANJE OKOLIŠNO PRIHVATLJIVE TRASE ŠUMSKE CESTE POMOĆU GIS & S-MCDM     pdf    TXT     HR     EN 583
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Tomislav PORŠINSKY, Andreja ĐUKA, Ivica PAPA, Zoran BUMBER, David JANEŠ, Željko TOMAŠIĆ, Tibor PENTEK UDK 630* 686 + 383
https://doi.org/10.31298/sl.141.11-12.7
KRITERIJI ODREĐIVANJA GUSTOĆE PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE – PRIMJERI NAJČEŠĆIH SLUČAJEVA     pdf    TXT     HR     EN 593
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
ŠUMSKA SOVA (Strix aluco L.)     PDF    TXT 609
 
ZAŠTIĆENA PODRUČJA
     
Ivan Martinić
KLJUČNI IZAZOVI PROGLAŠAVANJA PRVIH NACIONALNIH PARKOVA I OSNIVANJE PRVE PARKOVNE AGENCIJE     PDF    TXT 610
 
AKTUALNO
     
Ratko Matošević
PETNAEST GODINA FSC® CERTIFIKATA U HRVATSKOJ     PDF    TXT 613
Mladen Stojković
RIZIČNI PROCESI INOVATORA     PDF    TXT 615
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Igor Anić
ODRŽAN TERENSKI SEMINAR O UZGOJNIM RADOVIMA U LEDOLOMOM OŠTEĆENIM ŠUMAMA GORSKOG KOTARA     PDF    TXT 616
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Branko Meštrić
PREGLED PISANJA ODABRANIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA     PDF    TXT 619
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Ivo Aščić
FLORA UČVRSTILA PRIJATELJSTVO     PDF    TXT 621
 
IN MEMORIAM
     
Marina Mamić
Dr. sc. MARINKO PRKA, dipl. ing. šum. (1965. – 2017.)     PDF    TXT 623
Mladen Ivanković
Dr. sc. JOSO GRAČAN, ZNANSTVENI SAVJETNIK U TRAJNOM ZVANJU (1937. – 2017.)     PDF    TXT 625
Oliver Vlainić, Ivica Milković
Mr. sc. GAŠPAR FABIJANIĆ, dipl. ing. šum. (1933. – 2017.)     PDF    TXT 627

                UNDER CONSTRUCTION