broj: 11-12/2015        pdf (10,08 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201511 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
NA KRAJU GODINE     pdf    TXT     HR     EN 495
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ivica PAPA, Tibor PENTEK, Hrvoje NEVEČEREL, Kruno LEPOGLAVEC, Andreja ĐUKA, Branimir ŠAFRAN, Stjepan RISOVIĆ UDK 630* 383 +386 (001)
RAŠČLAMBA TEHNIČKIH ZNAČAJKI I SUSTAVA ODVODNJE POSTOJEĆIH ŠUMSKIH CESTA RADI UTVRĐIVANJA POTREBE NJIHOVE REKONSTRUKCIJE – STUDIJA SLUČAJA ZA G.J. „BELEVINE“ NPŠO ZALESINA     pdf    TXT     HR     EN 497
Dalibor BALLIAN, Benjamin JUKIĆ, Besim BALIĆ, Davorin KAJBA, Georg von WÜEHLISCH UDK 630* 181.8 (001)
FENOLOŠKA VARIJABILNOST OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U MEĐUNARODNOM POKUSU PROVENIJENCIJA     pdf    TXT     HR     EN 521
Vesna KRPINA UDK 630*272 + 934 + 468 (001)
ANALIZA ODNOSA IZMEĐU POSJETITELJA I ZAŠTIĆENIH PODRUČJA PRIRODE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI     pdf    TXT     HR     EN 535
Sažetak
Zaštićena područja prirode glavni su način očuvanja biološke raznolikosti. Budući da se pod zaštitu stavljaju ekološki vrijedna, a prirodno atraktivnija područja, dijelovi ili fenomeni prirode, svakako je da oni čine vrlo tražene turističke motive. Cilj ovog istraživanja je dobivanje uvida u sastavne komponente modela ljudi-ekosustav (Human ecosystem model) na specifičnom primjeru zaštićenih područja prirode u Zadarskoj županiji, u svrhu očuvanja izvornosti prirode s jedne strane te promocije i osmišljavanja turističkog proizvoda u zaštićenim prirodnim područjima s druge strane. U razdoblju od 1. lipnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine na području NP Paklenica, PP Telašćica i PP Vransko jezero koji prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05, NN 80/13) imaju visok stupanj zaštite, metodom anketiranja provedeno je ispitivanje i analiza stavova posjetitelja, njihovih zahtjeva, motivacija za dolazak i zadovoljstva kvalitetom usluga i turističke ponude u zaštićenim područjima prirode. Za sva tri parka provedeni su istovjetni upitnici tiskani na devet jezika, koji omogućuju integralnu analizu svih prikupljenih podataka, kao i usporedivost rezultata između parkova. Na dio pitanja iz upitnika dobiveni su podaci i od djelatnika uprava istraživanih parkova i djelatnika turističkih organizacija na području svakog parka, ne bi li se analizom dobio uvid u vrijednosne orijentacije donositelja odluka. Usporedbe na odgovore po parkovima analizirane su χ2 testom ili Fisherovim egzaktnim testom. Za analizu kategorijskih varijabli posjetitelja korištena je CA analiza (Correspondence Analysis) tj. metoda glavnih komponenti kategorijskih varijabli. Na taj način dobila se podloga za kontinuirano istraživanje. Rezultati ukazuju na sličnosti i specifičnosti tri različita zaštićena područja (planinski krajolik, otok, močvarno stanište). Dobiveni rezultati u Zadarskoj županiji uspoređeni su s rezultatima istraživanja provedenim u nacionalnim parkovima i parkovima prirode u Hrvatskoj (Marušić i dr. 2007) i pokazuju da je i dalje glavni motiv posjete parku uživanje u prirodnim ljepotama (51%). Posjetitelji su i dalje najviše dojmljeni ljepotom i očuvanosti prirode (87%), dok je u drugim zaštićenim područjima prirode prva omiljena aktivnost fotografiranje, na ovome području je šetnja. Utjecaj posjetitelja ne ovisi toliko o broju posjetitelja, koliko o načinu na koji se upravlja posjetom parka. Stoga je u parku potrebno osmisliti odgovarajući sustav kretanja, dobru pješačku infrastrukturu i disperziju aktivnosti posjetitelja u skladu s ciljevima zaštite područja. Rezultati ispitanih posjetitelja uspoređeni su i s rezultatima ispitanih djelatnika te ukazuju na različitost percepcije doživljaja posjetitelja u parku od djelatnika i samih posjetitelja u parku. U istraživanim parkovima Zadarske županije nije izražen turistički pritisak, međutim kako bi se i u budućnosti očuvala zaštita ukupnih prirodnih i kulturnih vrijednosti zbog kojih je to područje i proglašeno zaštićenim, nužno je i primarno uz istraživanja stavova i obilježja posjetitelja uključiti i utjecaj posjetitelja na vrijednost biološke raznolikosti toga područja. Ovo istraživanje doprinosi modelu upravljanja u zaštićenom području prirode te omogućava oblikovanje preporuka za upravljanje usmjereno istovremeno na očuvanje prirode te na zadovoljstvo posjetitelja.

Ključne riječi: zaštićena područja prirode; posjetitelji; turizam; CA analiza; Zadarska županija
Omer KUCUK, Ertugrul BILGILI, Paulo M. FERNANDES UDK 630* 431 (001)
MODELIRANJE GORIVA I POTENCIJALNO PONAŠANJE POŽARA U TURSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 553
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Julije DOMAC, Stjepan RISOVIĆ, Velimir ŠEGON, Tibor PENTEK, Branimir ŠAFRAN, Ivica PAPA UDK 630* 537 + 831
MOŽE LI BIOMASA POKRENUTI ENERGIJSKU TRANZICIJU U HRVATSKOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI?     pdf    TXT     HR     EN 561
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
CRVENOGLAVI DJETLIĆ  (Dendrocopos medius L.)     PDF    TXT 571
 
AKTUALNO
     
Oliver Vlainić
KAKO HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO PROMIŠLJA ŠUMARSTVO HRVATSKE     PDF    TXT 572
 
OBLJETNICE
     
Oliver Vlainić
PROTEKLIH 25 GODINA ŠUMARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE     PDF    TXT 574
Oliver Vlainić
POŠTANSKE MARKE     PDF    TXT 578
Alojzije Frković
ŠUMAR ZLATKO TURKALJ – ZALJUBLJENIK U DIVLJAČ I LOV (uz 130. godišnjicu rođenja)     PDF    TXT 581
Alojzije Frković
ZVONKO ZVONIMIR CAR – VELIKAN HRVATSKOG LOVSTVA (uz 110. godišnjicu rođenja)     PDF    TXT 583
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Igor Anić
ŠVICARSKA: ŠUMARSTVO PODREĐENO ŠUMI     PDF    TXT 585
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Frane Grospić
JESEN U LICI 2015. - XVII  IZLOŽBA TRADICIJSKIH PROIZVODA     PDF    TXT 589
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Miroslav Harapin
JORGOVANI - Želimir Borzan / Charles D. Holetich     PDF    TXT 592
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jozo Franjić, Željko Škvorc
NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA U ČEŠKU     PDF    TXT 594
Ivan Lukić
HRVATSKA UDRUGA ZA ARBORIKULTURU – AKTIVNOSTI U 2014./2015.     PDF    TXT 596
Josip Dundović
JUBILARNI 10. HRVATSKI DANI BIOMASE     PDF    TXT 599
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Damir Delač
ZAPISNIK 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane 17. listopada 2015. god. u šumariji Krasno, UŠP Senj     PDF    TXT 603
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Vice Ivančević
U KRASNU JE HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO ODRŽALO ZAVRŠNU SVEČANOST U POVODU 250 GODINA ŠUMARIJE KRASNO     PDF    TXT 609
 
IN MEMORIAM
     
Ivan Hodić
IVAN MATIJEVIĆ (1950–2015)     PDF    TXT 613
Miroslav Harapin
SLAVKO HORVATINOVIĆ (1929-2015)     PDF    TXT 614

                UNDER CONSTRUCTION