broj: 11-12/2012        pdf (4,44 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
NA KRAJU GODINE     pdf    TXT     HR     EN 557
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, Daniel KRSTONOŠIĆ, Krunoslav SEVER, Ivana ALEŠKOVIĆ UDK 630*165+187 (001)
VEGETACIJSKE ZNAČAJKE PRIMORSKIH BUKOVIH ŠUMA (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) I PRETPLANINSKIHBUKOVIH ŠUMA (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA     pdf    TXT     HR     EN 559
Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Igor POLJAK, Zlatko ŠATOVIĆ, Zlatko LIBER UDK 630*165 (Castanea sativa Mill.) (001)
ANALIZA GENETSKE RAZNOLIKOSTI "LOVRANSKOG MARUNA" (Castanea sativa Mill.) KORIŠTENJEM MIKROSATELITNIH BILJEGA     pdf    TXT     HR     EN 579
Dalibor BALLIAN, Faruk BOGUNIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, Davorin KAJBA UDK 630*165 (Fagus sylvatica L.) (001)
GENETSKA DIFERENCIJACIJA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U BOSNI I HERCEGOVINI     pdf    TXT     HR     EN 589
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Stefan WIRTH Milan PERNEK UDK 630*443
PRVI NALAZ GRINJE Histiostoma ulmi NA OBIČNOJ JELI I NAZNAKA NJEZINOG MOGUĆEG FORETIČKOG ŠIRENJA PUTEM CVILIDRETE Acanthocinus reticulatus     pdf    TXT     HR     EN 599
Sažetak:
Grinja Histiostoma ulmi (Histiostomatidae) izvorno je opisana kao vrsta koja se nalazi u hodnicima potkor­njaka roda Scolytus s kojima nema foretički odnos, za razliku od kornjaša Hypophloeus bicolor iz porodice Tenebrionidae. Prvi nalaz grinje H. ulmi u hodnicima strizibuba Acanthocinus reticulatus indicira mogućnost foretičke asocijacije s nekoliko kornjaša iz porodica Tenebrionidae, Cerambycidae i Curculionidae. Na običnoj jeli (Abies alba) u Hrvatskoj potkornjaci roda Pityokteines zauzimaju istu hranidbenu nišu kao i A. reticulatus te su također mogući prijenosnici spomenutih grinja.
Acanthocinus reticulatus napadaju koru jele debla kao pionirski takson, suprotno od dosadašnjih saznanja kako Pityokteines spinidens i P. curvidens dolaze prvi.
Histiostoma ulmi sakupljana je s uzoraka uzetih od hodnika larvi strizibuba. Histiotomatidae koje se hrane bakterijama, predstavlja monofiletičku grupu sastavljenu od šest vrlo sličnih vrsta. Morfološke razlike H. ulmi sa sličnim vrstama vidljive su isključivo u stadiju imaga.
Deutonimfe nađene na vrstama roda Pityokteines u ranijim istraživanjima determinirane su, bez razvoja odraslih oblika, kao Histiostoma piceae. Glede velike sličnosti između deutonimfi H. piceae i H. ulmi, moguće je da su napravljene pogreške u identifikaciji. Histiostoma ulmi uzgajana u laboratorijskim uvjetima na tijelu je nosila neidentificirane gljive. Grinje kao primjerice Tarsonemus, poznate su kao prenositelji gljive plavila (Ophiostomatidae) koje mogu imati važnu ulogu kod odumiranja jele. Buduća istraživanja trebaju pokazati da li deutonimfe H. ulmi kojima su mogući vektori kukci rodova Cerambycidae, Tenebrionidae ili Curculionidae, također prenose spore gljive plavila.
Ključne riječi: Pityokteines; Acari; Histiostomatidae; Histiostoma ulmi; Histiostoma piceae; Acanthocinus reticulatus; spore gljiva; hiperforezija
 
STRUČNI ČLANCI
     
Damira TAFRA, Marija PANDŽA, Milenko MILOVIĆ UDK 630*174
DENDROFLORA OMIŠA     pdf    TXT     HR     EN 607
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
TRSTENJAK CVRKUTIĆ (Acrocephalus scirpaceus Hermann)     PDF    TXT 620
Marilena IDŽOJTIĆ
VRTOVI DVORCA TRAUTTMANSDORFF U MERANU (JUŽNI TIROL, ITALIJA)     PDF    TXT 621
Dragan Prlić
PLUĆASTI REŽNJAŠ (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) U SLATINSKIM LUŽNJAKOVIM ŠUMAMA     PDF    TXT 623
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Drago Biondić
O PROJEKTU RAZVOJA MREŽE SLCG&BM     PDF    TXT 625
 
AKTUALNO
     
Marko Lovrić
SVEČANO OTVOREN EFISEE URED ZA JUGOISTOČNU EUROPU U SKLOPU EUROPSKOG ŠUMARSKOG INSTITUTA     PDF    TXT 626
Alojzije Frković
PETROGRAFSKA I GEOLOŠKA RAZNOLIKOST LIJEPE NAŠE NA POŠTANSKIM MARKAMA     PDF    TXT 628
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Marijan Grubešić
PRVA MONOGRAFIJA O TETRIJEBU GLUHANU U HRVATSKOJ - ALOJZIJE FRKOVIĆ: TETRIJEB GLUHAN U GORSKOM KOTARU     PDF    TXT 629
Milan Glavaš
MIDHAT USČUPLIĆ: VIŠE GLJIVE – MACROMYCETES     PDF    TXT 632
Milan Glavaš
TOMISLAV LUKIĆ: TOKSIKOLOGIJA GLJIVA     PDF    TXT 634
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 637
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Miroslav Harapin
IUFRO SAVJETOVANJE: ŠUME ZA GRADOVE, ŠUME ZA LJUDE PERSPEKTIVE GOSPODARENJA URBANIM ŠUMAMA     PDF    TXT 639
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Alojzije Frković
STALNI POSTAV ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBOLOVA U BRODU NA KUPI U GORSKOM KOTARU     PDF    TXT 641
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Porin Schreiber
POSJET HŠD OGRANAK DALMACIJA SPLIT HŠD OGRANKU ZAGREB     PDF    TXT 647
Josip Dundović
STRUČNA EKSKURZIJA ŠUMARA NOVA GRADIŠKA I SLAVONSKI BROD U AUSTRIJU     PDF    TXT 653
 
IN MEMORIAM
     
Alojzije Frković
IVAN PLEŠE-LUKEŽA (1942–2010)     PDF    TXT 657
Darko Bakarić
DRAGO MIHIĆ (1932–2012)     PDF    TXT 659
Karmelo Poštenjak
VILKO – VILIM UDVARDI (1918–2012)     PDF    TXT 660

                UNDER CONSTRUCTION