broj: 11-12/2012        pdf (4,44 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
NA KRAJU GODINE     pdf    TXT     HR     EN 557
Na kraju svake godine ostajemo začuđeni kako je brzo "proletjela", a da se, što bi narod rekao, gotovo "nismo ni okrenuli". Vrijeme je za izradu programa rada za iduću godinu, ali ponajprije za osvrt na izvršenje zacrtanih programa za ovu koja je na kraju. Možda će trebati samo prepisati prošlogodišnji program, jer što zbog objektivnih, a što subjektivnih razloga, ništa se nije promijenilo. U ovoj našoj uvodnoj riječi nastojimo naznačiti aktualne probleme struke, argumentirati ih i poticati rješenja, očekujući da će trenutno mjerodavni u struci uvažiti stavove struke, prenijeti ih i braniti ih na razini politike koja o svemu odlučuje. Prisjetit ćemo se o čemu smo u ovoj rubrici pisali u ovogodišnjih 5 dvobroja časopisa, pa da vidimo ako se "nismo ni okrenuli", da li smo se bar malo pokrenuli, ili ćemo zaista samo prepisati prošlogodišnji program rada.
U dvobroju 1–2 prisjetili smo se na našega dugogodišnjegglavnog urednika Šumarskoga lista, profesora emeritusa dr. sc. Branimira Prpića, koji nas je napustio na prvi dan Nove 2012. godine. Dugi niz godina on je u ovoj rubrici ukazivao na aktualne probleme struke. Na te tekstove, smatrajući ih izuzetno značajnima, posebno smo se osvrnuli u rubrici Priznanja u tekstu Državna nagrada za znanost za 2010. god. – Nagrada za životno djelo prof. em. dr. sc. dr. h. c. Branimiru Prpiću. U tome prvome dvobroju ukazali smo i obrazložili, za šumu i hrvatsko šumarstvo, pogubnu odluku o smanjenju sredstava OKFŠ-a za 50 % te bojazan da se taj doprinos potpuno ukine.
U dvobroju 3–4 pod naslovom "Hrvatsko šumarstvo na raskrižju", ukazali smo ponajprije na neutemeljeno ignorirajući odnos politike prema struci i na ozbiljno nagriženo načelo zajedništva u donošenju dalekosežnih odluka za šume i šumarstvo. Kao primjer uzeli smo različita gledišta oko kanala Dunav–Sava, Natura 2000, zapošljavanja u šumarstvu i navodni višak radnika u odnosu na manjak poslova kojih ima ali ih ignoriramo, te napose na odnos znanja i podobnosti.
U dvobroju 5–6 posebno smo ukazali na nedastatak suvisle stragije u odnosima šumarstva i prerade drva i neprestanog razmimoilaženja kada je riječ o cijenama i načinu prodaje drvnih sortimenata, koje su po našem mišljenju glavni uzrok neekonomičnog i stručno nedozvoljenog korištenja visoko vrijedne sirovine i time rasipanja nacionalnog bogatstva. Cijena drvnih sortimenata glede učešće drva kao sirovine za proizvodnju finalnog visoko kvalitenog drvnog proizvoda ne opravdava napade na navodno visoku cijenu sirovine, ali omogućuje laku zaradu, posebice pilanama te preradu visoko vrijednih drvnih sortimenata u poluproizvode najnižih kategorija. Napomenuli smo kako su upravo drvoprerađivači glavni korisnici FSC certifi kata hrvatskihšuma, a sredstva OKFŠ-a trpaju u parafiskalne namete koje ne žele plaćati.
U dvobroju 7–8 pisali smo pak o problemu restrukturiranja trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., koje se pokušava restrukturirati po "trećem receptu" nakon pokušaja s Ircima i Ekonomskim fakultetom. Nova su vremena, ali postoje i iskustva i uspješni recepti koje smo mi, a i države sa dužom šumarskom tradicijom provodili i sada provode, pa ne treba biti previše pametan za slično primijeniti. Rekli smo da nije bit restrukturiranja u šumarstvu u otpuštanju radnika, nego u neophodnom stručnom obavljanju propisanih poslova i širenju gospodarskih aktivnosti, ako su one sastavnica općeg napretka društva.
Upravo o današnjoj politici zapošljavanja u šumarstvu pisali smo u dvobroju 9–10, komparirajući profit i poslove koje je u šumarstvu nužno obavljati da bi šume ostale vječne, proizvodeći dobra koja svi želimo koristiti, ali ne i plaćati.
Na kraju godine opetovano se nadamo da će se u nadolezaćoj godini glas struke više slušati, pa u nadi da će tako ibiti, čitateljima Šumarskoga lista želimo Čestit Božić i sretnu i uspješnu 2013. godinu.

Uredništvo
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, Daniel KRSTONOŠIĆ, Krunoslav SEVER, Ivana ALEŠKOVIĆ UDK 630*165+187 (001)
VEGETACIJSKE ZNAČAJKE PRIMORSKIH BUKOVIH ŠUMA (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) I PRETPLANINSKIHBUKOVIH ŠUMA (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA     pdf    TXT     HR     EN 559
Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Igor POLJAK, Zlatko ŠATOVIĆ, Zlatko LIBER UDK 630*165 (Castanea sativa Mill.) (001)
ANALIZA GENETSKE RAZNOLIKOSTI "LOVRANSKOG MARUNA" (Castanea sativa Mill.) KORIŠTENJEM MIKROSATELITNIH BILJEGA     pdf    TXT     HR     EN 579
Dalibor BALLIAN, Faruk BOGUNIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, Davorin KAJBA UDK 630*165 (Fagus sylvatica L.) (001)
GENETSKA DIFERENCIJACIJA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U BOSNI I HERCEGOVINI     pdf    TXT     HR     EN 589
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Stefan WIRTH Milan PERNEK UDK 630*443
PRVI NALAZ GRINJE Histiostoma ulmi NA OBIČNOJ JELI I NAZNAKA NJEZINOG MOGUĆEG FORETIČKOG ŠIRENJA PUTEM CVILIDRETE Acanthocinus reticulatus     pdf    TXT     HR     EN 599
 
STRUČNI ČLANCI
     
Damira TAFRA, Marija PANDŽA, Milenko MILOVIĆ UDK 630*174
DENDROFLORA OMIŠA     pdf    TXT     HR     EN 607
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
TRSTENJAK CVRKUTIĆ (Acrocephalus scirpaceus Hermann)     PDF    TXT 620
Marilena IDŽOJTIĆ
VRTOVI DVORCA TRAUTTMANSDORFF U MERANU (JUŽNI TIROL, ITALIJA)     PDF    TXT 621
Dragan Prlić
PLUĆASTI REŽNJAŠ (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) U SLATINSKIM LUŽNJAKOVIM ŠUMAMA     PDF    TXT 623
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Drago Biondić
O PROJEKTU RAZVOJA MREŽE SLCG&BM     PDF    TXT 625
 
AKTUALNO
     
Marko Lovrić
SVEČANO OTVOREN EFISEE URED ZA JUGOISTOČNU EUROPU U SKLOPU EUROPSKOG ŠUMARSKOG INSTITUTA     PDF    TXT 626
Alojzije Frković
PETROGRAFSKA I GEOLOŠKA RAZNOLIKOST LIJEPE NAŠE NA POŠTANSKIM MARKAMA     PDF    TXT 628
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Marijan Grubešić
PRVA MONOGRAFIJA O TETRIJEBU GLUHANU U HRVATSKOJ - ALOJZIJE FRKOVIĆ: TETRIJEB GLUHAN U GORSKOM KOTARU     PDF    TXT 629
Milan Glavaš
MIDHAT USČUPLIĆ: VIŠE GLJIVE – MACROMYCETES     PDF    TXT 632
Milan Glavaš
TOMISLAV LUKIĆ: TOKSIKOLOGIJA GLJIVA     PDF    TXT 634
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 637
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Miroslav Harapin
IUFRO SAVJETOVANJE: ŠUME ZA GRADOVE, ŠUME ZA LJUDE PERSPEKTIVE GOSPODARENJA URBANIM ŠUMAMA     PDF    TXT 639
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Alojzije Frković
STALNI POSTAV ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBOLOVA U BRODU NA KUPI U GORSKOM KOTARU     PDF    TXT 641
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Porin Schreiber
POSJET HŠD OGRANAK DALMACIJA SPLIT HŠD OGRANKU ZAGREB     PDF    TXT 647
Josip Dundović
STRUČNA EKSKURZIJA ŠUMARA NOVA GRADIŠKA I SLAVONSKI BROD U AUSTRIJU     PDF    TXT 653
 
IN MEMORIAM
     
Alojzije Frković
IVAN PLEŠE-LUKEŽA (1942–2010)     PDF    TXT 657
Darko Bakarić
DRAGO MIHIĆ (1932–2012)     PDF    TXT 659
Karmelo Poštenjak
VILKO – VILIM UDVARDI (1918–2012)     PDF    TXT 660

                UNDER CONSTRUCTION