broj: 11-12/2007        pdf (28,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Na kraju godine     PDF    TXT     HR 506
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pernar, R., M. Ančić, A. Seletković UDK 630* 429 + 453 (001)
Primjena ick aerosnimaka za utvrđivanje oštećenosti šuma na području UŠP Gospić     pdf    TXT     HR     EN 507
Kajba, D., N. Pavičić, S. Bogdan, I. Katičić UDK 630* 165 (001)
Pomotehnički zahvati u klonskim sjemenskim plantažama listača     pdf    TXT     HR     EN 523
Ivanković, M. UDK 630* 165 (001)
Mogućnost introgresije gena kavkaske jele (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) u šume obične jele (Abies alba Mill.) Macelja i Trakošćana     pdf    TXT     HR     EN 529
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić UDK 630* 453
Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 539
Dasović, M. UDK 630* 907.1 + 907.2 : 652
Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje park šume “Laudonov gaj”*     PDF    TXT 549
 
STRUČNI ČLANCI
     
Nikolandić, Đ., D. Degmečić UDK 630* 156
Prirast kod europske srne (Capreolus capreolus L.) u šumama Baranje     pdf    TXT     HR     EN 565
Sažetak: Na tri prostorno odvojena i ekološki različita tipa staništa srna, metodom totalnog prebrojavanja u ožujku utvrđena je brojnost i spolno/dobni sastav osnovnog fonda srna. Na temelju broja viđene lanadi u prebrojavanju, izvršenog odstrjela i evidentiranih gubitaka lanadi tijekom listopada-ožujka, ustanovljen je prirast lanadi iz protekle lovne godine. Iz tako ustanovljenog broja lanadi i adultnih (rasplodnih) srna, izračunat je koeficijent prirasta lanadi u protekloj lovnoj godini. Realnost ovako dobivenog koeficijenta prirasta lanadi je upitna, a korištenje tog koeficijenta u planiranju očekivanog prirasta kod izrade lovno-gospodarskih planova nije preporučljivo. Iz dugogodišnje prakse uzgoja srneće divljači i ovog istraživanja znamo da ovako ustanovljen prirast lanadi nije stvaran iz sljedećih razloga:
– prebrojavanje srna u ožujku ne daje sigurne podatke o broju lanadi, jer je na većim udaljenostima i brzom kretanju divljači, teško je razlikovati lane od srne, jer su lanad u ožujku tjelesno razvijena i u zimskoj dlaci jako slična odraslim srnama;
– evidentirani gubici lanadi u jesensko-zimskom razdoblju ne mogu se smatrati potpunim, jer se na temelju samo nađenog broja lešina ili dijelova kostura ne može sa sigurnosti znati stvarni broj uginule lanadi;
– samo na temelju broja evidentiranih slučajeva u bespravnom lovu nemogu se ustanoviti stvarni gubici lanadi kako u krivolovu, tako i gubici lanadi u prometu;
– na većim udaljenostima i u pokretu kod srna, često nije moguće razlikovati spol lanadi, pa niti ustanoviti broj ženske lanadi koje u novoj lovnoj godini ulaze u ženski dio matičnog fonda. Ako se nezna broj ženske lanadi, onda se nezna niti koliko će biti dvizica, tj. srna koje u tekućoj godini neće imati lanad, nego tek iduće godine.
Praćenje veličine prirasta lanadi od vremena lanjenja (svibanj-lipanj), do pred lov (listopad), osmatranjem i pretraživanjem teritorija lanjenja srna pred košnju djeteliništa i travnjaka je korisno radi spriječavanja šteta na divljači i evidentiranja uzroka gubitaka novorođene lanadi (kišovito i hladno vrijeme, predatori i dr.). Konačno, iz iznesenih razloga smatramo da utvrđivanje broja lanadi samo u jesen pred lov (rujan, listopad), daje pravu vrijednost ostvarenog prirasta na temelju kojeg je moguće vršiti korekciju prirasta lanadi i izmjenu opsega i strukture godišnjeg plana odstrjela.
Ključne riječi: Baranja; broj lanadi; mortalitet; ostvareni prirast; planirani prirast; plodnost; rasplodni fond srna; zametak
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Sjeverna zeba (Fringilla montifringilla L.)     PDF    TXT 576
Kranjčev, R.
Prema Modrom kuku i Bojincu; Bukov šumarak u Prpićima;     PDF    TXT 576
Kranjčev, R.
Lakaitova viška kokica; Katanijin ljiljan     PDF    TXT 578
Cerovečki, Z.
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Bujadika     PDF    TXT 580
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Anić, I.
Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj     PDF    TXT 581
Krpan, A. P. B.
Seminar “Njega i zaštita drveća u naseljenim prostorima” – jedna obljetnica     PDF    TXT 582
Prka, M.
Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost     PDF    TXT 586
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Gračan, J.
D. Kajba i D. Ballian: Šumarska genetika     PDF    TXT 588
Jakovac, H.
Naše trofejno blago     PDF    TXT 589
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 592
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Izložba kapitalnih lovačkih trofeja Novi Vinodolski 2007.     PDF    TXT 595
 
OBLJETNICE
     
Lupret-Obradović, S.
Proslava 40. obljetnice osnutka Velebitskog botaničkog vrta     PDF    TXT 600
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J.
Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008.     PDF    TXT 604
Delač, D.
Bavarski lav za hrvatskog šefa šumarstva     PDF    TXT 607
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Skoko, M.
Prva generacija šumarskih tehničara započela je školovanje 1946. u Glini, a završila 1949. u Karlovcu     PDF    TXT 609
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, R.
Ose najeznice     PDF    TXT 617
 
ŠUMARI UMJETNICI
     
Trtovac, D.
Lugarnica “Čardak” kao slikarsko djelo     PDF    TXT 618
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Vincelj, J.
Posjet HŠD-a ogranak Zagreb austrijskom sajmu šumarskih strojeva, uređaja i opreme Austrofoma 2007 i Austrofoma bioenergija     PDF    TXT 621
Delač, D.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 624
 
IN MEMORIAM
     
Milinović, I.
Ivica Korbar (1927 – 2007)     PDF    TXT 631
Udovičić, B.
Čedomir Dunato (1948 – 2004)     PDF    TXT 632

                UNDER CONSTRUCTION