broj: 11-12/2007        pdf (28,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Na kraju godine     PDF    TXT     HR 506
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pernar, R., M. Ančić, A. Seletković UDK 630* 429 + 453 (001)
Primjena ick aerosnimaka za utvrđivanje oštećenosti šuma na području UŠP Gospić     pdf    TXT     HR     EN 507
Sažetak: U radu su prikazani rezultati istraživanja provedenoga s ciljem utvrđivanja oštećenosti šuma na ICK aerosnimkama. Interpretacijom ICK aerosnimaka, ustanovljeno je stanje šumskih sastojina na istraživanom području (UŠP Gospić). Za cijelo snimljeno područje po prugama snimanja izrađen je infracrveni digitalni ortofoto (DOF 1:5000), preko kojega je postavljen sistematski uzorak (mreža točaka) 100x100 m. Na svakoj od točaka (uzorku) interpretirane su 4 krošnje najbliže točki, te je tako ukupno određen stupanj oštećenosti za 21 011 stabala. Izračunati su pokazatelji oštećenosti (O, SO, IO, SO1), za pojedine vrste drveća, za sve interpretirane vrste zajedno i to za pojedine pruge snimanja, ukupno za cijelo snimljeno područje, te za gospodarske jedinice (odjeli/odsjeci zahvaćeni snimanjem).
Na interpretiranoj površini od 5 548 ha utvrđena je srednja oštećenost (SO) svih vrsta drveća 23,60 %, jele 37,81 %, bukve 12,61 %. Iz tih rezultata može se zaključiti da je stupanj oštećenosti inventariziranih šuma na prijelazu male i srednje oštećenosti. Indeks oštećenosti (IO) jele za područje Like iznosi 61,96 %, tj. taj postatak stabala jele na snimljenom području oštećeniji je od 25 %. Unutar 61,96 % značajno oštećenih stabala jele, srednja oštećenost (SO1) jele iznosi 51,03 %.
Sukladno dobivenim rezultatima, izrađene su tematske karte mjerila 1:10000 s prostornom raspodjelom srednje oštećenosti (SO) i indeksa oštećenosti(IO) za glavne vrste drveća, te ukupno za gospodarske jedinice (odjeli/odsjeci) na pojedinim prugama snimanja.
Primjenom ICK aerosnimaka za procjenu oštećenosti šuma dobile su se informacije, koje se ne razlikuju od podataka dobivenih terestrički, a aerosnimke ostaju kao trajan dokument o tom stanju.
Ključne riječi: fotointerpretacijski ključ; infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke; oštećenost šuma; pokazatelji oštećenosti; digitalni ortofoto (DOF)
Kajba, D., N. Pavičić, S. Bogdan, I. Katičić UDK 630* 165 (001)
Pomotehnički zahvati u klonskim sjemenskim plantažama listača     pdf    TXT     HR     EN 523
Ivanković, M. UDK 630* 165 (001)
Mogućnost introgresije gena kavkaske jele (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) u šume obične jele (Abies alba Mill.) Macelja i Trakošćana     pdf    TXT     HR     EN 529
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić UDK 630* 453
Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 539
Dasović, M. UDK 630* 907.1 + 907.2 : 652
Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje park šume “Laudonov gaj”*     PDF    TXT 549
 
STRUČNI ČLANCI
     
Nikolandić, Đ., D. Degmečić UDK 630* 156
Prirast kod europske srne (Capreolus capreolus L.) u šumama Baranje     pdf    TXT     HR     EN 565
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Sjeverna zeba (Fringilla montifringilla L.)     PDF    TXT 576
Kranjčev, R.
Prema Modrom kuku i Bojincu; Bukov šumarak u Prpićima;     PDF    TXT 576
Kranjčev, R.
Lakaitova viška kokica; Katanijin ljiljan     PDF    TXT 578
Cerovečki, Z.
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Bujadika     PDF    TXT 580
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Anić, I.
Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj     PDF    TXT 581
Krpan, A. P. B.
Seminar “Njega i zaštita drveća u naseljenim prostorima” – jedna obljetnica     PDF    TXT 582
Prka, M.
Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost     PDF    TXT 586
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Gračan, J.
D. Kajba i D. Ballian: Šumarska genetika     PDF    TXT 588
Jakovac, H.
Naše trofejno blago     PDF    TXT 589
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 592
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Izložba kapitalnih lovačkih trofeja Novi Vinodolski 2007.     PDF    TXT 595
 
OBLJETNICE
     
Lupret-Obradović, S.
Proslava 40. obljetnice osnutka Velebitskog botaničkog vrta     PDF    TXT 600
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J.
Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008.     PDF    TXT 604
Delač, D.
Bavarski lav za hrvatskog šefa šumarstva     PDF    TXT 607
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Skoko, M.
Prva generacija šumarskih tehničara započela je školovanje 1946. u Glini, a završila 1949. u Karlovcu     PDF    TXT 609
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, R.
Ose najeznice     PDF    TXT 617
 
ŠUMARI UMJETNICI
     
Trtovac, D.
Lugarnica “Čardak” kao slikarsko djelo     PDF    TXT 618
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Vincelj, J.
Posjet HŠD-a ogranak Zagreb austrijskom sajmu šumarskih strojeva, uređaja i opreme Austrofoma 2007 i Austrofoma bioenergija     PDF    TXT 621
Delač, D.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 624
 
IN MEMORIAM
     
Milinović, I.
Ivica Korbar (1927 – 2007)     PDF    TXT 631
Udovičić, B.
Čedomir Dunato (1948 – 2004)     PDF    TXT 632

                UNDER CONSTRUCTION