broj: 11-12/2007        pdf (28,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Na kraju godine     PDF    TXT     HR 506
I ova godina približila se, i to ubrzanim koracima svome kraju. Pamtit ćemo je po brojnim šumskim požarima i po nezapamćenoj nesreći koja se dogodila našim vatrogascima u Nacionalnome parku Kornati, koji praktički nema šume, nego samo rijetko prizemno rašće, pa se još uvijek postavlja pitanje kako je toliko ljudi izgubilo živote.
Društvena aktivnost šumara bila je tijekom ove godine znatna i vrlo raznolika, a ovdje navodimo samo nekoliko najznačajnijih.
Dani hrvatskoga šumarstva obilježeni su svečano u Gorskome kotaru uz 111. redovitu skupštinu HŠD-a, stručno savjetovanje o daljinskim istraživanjima u šumarstvu i natjecanje šumskih radnika.
Sekcija Hrvatskoga šumarskoga društva – Hrvatska udruga za biomasu, kojoj je na čelu mr. sc. Josip Dundović, bila je izuzetno aktivna, a drvni otpad iz šume već se koristi za grijanje u UŠP Gospić i Ogulin. U Osijeku je održan stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem o obnovljivim izvorima energije iz biomase (najznačajniji udio drva), bioplina i biogoriva, gdje su šumarski stručnjaci imali značajne referate, a na skupu u Našicama potpisan je ugovor s HEP-om.
U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, na znanstvenom skupu govorilo se o hrvatskim bukovo-jelovim prašumama, o prvom istraživaču te iskonske prirodne šume, akademiku Milanu Aniću, koji 1957. godine osniva i prvu pokusnu površinu u našoj najpoznatijoj prašumi Čorkovoj uvali. Skup je inicirao akademik Slavko Matić i predsjednik Sekcije za šumarstvo HAZU izv. prof. dr. sc. Igor Anić. Oduševilo je veliko zanimanje mladih istraživača za tu posebnu školu prirode. Iz više referata, rezultati i kvalitetni zaključci mogu se koristiti za poboljšanje postupaka s prirodnim gospodarskim prebornim šumama bukve i jele, a isto tako zaključilo se kako prašuma u svome životnome putu ima razvojne faze u kojima se smanjuju (faza starenja) ili potpuno gube (faza raspadanja) općekorisne funkcije, što ukazuje na potrebu podržavanja aktivne šume i u zaštićenim površinama (parkovi prirode, nacionalni parkovi, ekološka mreža, 5 % zaštićenih površina po FSC-u).
U posljednje vrijeme puno se govorilo i pisalo o kanalu Dunav-Sava. Predsjednik Hrvatskoga šumarskoga društva mr. sc. Petar Jurjević član je Povjerenstva za odobrenje Studije o utjecaju kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave. Na osnovi zaključka Povjerenstva, Studija je vraćena na doradu.
Na kraju ove uredničke riječi, svim čitateljima “Šumarskoga lista”, u ime Uređivačkoga savjeta, Uredništva, predsjednika Društva mr. sc. Petra Jurjevića, tajnika Damira Delača, dipl. ing., tehničkoga urednika Hranislava Jakovca, dipl. ing. i u svoje osobno, želim čestit Božić te uspješnu i sretnu 2008. godinu.

Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pernar, R., M. Ančić, A. Seletković UDK 630* 429 + 453 (001)
Primjena ick aerosnimaka za utvrđivanje oštećenosti šuma na području UŠP Gospić     pdf    TXT     HR     EN 507
Kajba, D., N. Pavičić, S. Bogdan, I. Katičić UDK 630* 165 (001)
Pomotehnički zahvati u klonskim sjemenskim plantažama listača     pdf    TXT     HR     EN 523
Ivanković, M. UDK 630* 165 (001)
Mogućnost introgresije gena kavkaske jele (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) u šume obične jele (Abies alba Mill.) Macelja i Trakošćana     pdf    TXT     HR     EN 529
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić UDK 630* 453
Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 539
Dasović, M. UDK 630* 907.1 + 907.2 : 652
Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje park šume “Laudonov gaj”*     PDF    TXT 549
 
STRUČNI ČLANCI
     
Nikolandić, Đ., D. Degmečić UDK 630* 156
Prirast kod europske srne (Capreolus capreolus L.) u šumama Baranje     pdf    TXT     HR     EN 565
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Sjeverna zeba (Fringilla montifringilla L.)     PDF    TXT 576
Kranjčev, R.
Prema Modrom kuku i Bojincu; Bukov šumarak u Prpićima;     PDF    TXT 576
Kranjčev, R.
Lakaitova viška kokica; Katanijin ljiljan     PDF    TXT 578
Cerovečki, Z.
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Bujadika     PDF    TXT 580
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Anić, I.
Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj     PDF    TXT 581
Krpan, A. P. B.
Seminar “Njega i zaštita drveća u naseljenim prostorima” – jedna obljetnica     PDF    TXT 582
Prka, M.
Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost     PDF    TXT 586
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Gračan, J.
D. Kajba i D. Ballian: Šumarska genetika     PDF    TXT 588
Jakovac, H.
Naše trofejno blago     PDF    TXT 589
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 592
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Izložba kapitalnih lovačkih trofeja Novi Vinodolski 2007.     PDF    TXT 595
 
OBLJETNICE
     
Lupret-Obradović, S.
Proslava 40. obljetnice osnutka Velebitskog botaničkog vrta     PDF    TXT 600
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J.
Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008.     PDF    TXT 604
Delač, D.
Bavarski lav za hrvatskog šefa šumarstva     PDF    TXT 607
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Skoko, M.
Prva generacija šumarskih tehničara započela je školovanje 1946. u Glini, a završila 1949. u Karlovcu     PDF    TXT 609
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, R.
Ose najeznice     PDF    TXT 617
 
ŠUMARI UMJETNICI
     
Trtovac, D.
Lugarnica “Čardak” kao slikarsko djelo     PDF    TXT 618
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Vincelj, J.
Posjet HŠD-a ogranak Zagreb austrijskom sajmu šumarskih strojeva, uređaja i opreme Austrofoma 2007 i Austrofoma bioenergija     PDF    TXT 621
Delač, D.
Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 624
 
IN MEMORIAM
     
Milinović, I.
Ivica Korbar (1927 – 2007)     PDF    TXT 631
Udovičić, B.
Čedomir Dunato (1948 – 2004)     PDF    TXT 632

                UNDER CONSTRUCTION