broj: 11-12/2004        pdf (33,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Može li šuma zaustaviti bujice i poplave?     PDF    TXT     HR 597
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Margaletić, J. UDK 630* 451 + 136 (001)
Dinamika populacija šumskih glodavaca u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 599
Beuk, D. UDK 630* 156 + 903 (001)
Gubici krupne divljači u spačvanskom bazenu kao posljedica agresije na Republiku Hrvatsku     pdf    TXT     HR     EN 609
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (001)
Nomenklaturno-sintaksonomska analiza šuma obične breze (Betula pendula Roth) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 627
Šporčić, M., Martinić, I. UDK 630* 303 + 308 (001)
Uslužni izvoditelji šumskih radova u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 633
Ballian, D. UDK 630* 165 (001)
Varijabilnost mikrosatelitne dnk u populacijama divlje trešnje (Prunus avium L.) iz središnje Bosne     pdf    TXT     HR     EN 649
Poršinsky, T., Krpan, A. P. B., Stankić, I. UDK 630* 363 (001)
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 4. dio: Okolišna pogodnost strojne sječe u prirodnim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 655
Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Stankić, B. UDK 630* 375 (001)
Privlačenje oblovine traktorom Timberjack 240 c iz oplodne sječe u uvjetima Šumarije Velika Pisanica     pdf    TXT     HR     EN 671
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Rubin, G. UDK 630* 652
Procjena vrijednosti šuma – praktični pristup     pdf    TXT     HR     EN 679
Gračan, J., Kajba, D., Perić, S., Idžojtić, M., Ivanković, M., Marjanović, H. UDK 630* 165
Program europski šumski genetski resursi (Euforgen)     pdf    TXT     HR     EN 689
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Jeli farsa naša sudbina?     PDF    TXT     HR 700
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Žutokljuni labud (Cygnus cygnus L.)     PDF    TXT 701
 
OBLJETNICE
     
Klepac, Dušan
Vrijednost Susmelovih znanstvenih istraživanja za uređivanje jelovih šuma     PDF    TXT 702
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, H.
Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja i unapređenja     PDF    TXT 704
Dundović, J.
8. konferencija generalnih direktora srednjoeuropskih državnih šuma     PDF    TXT 707
 
AKTUALNO
     
Heski, T.
Orezivanje grana – isplativ posao     PDF    TXT 708
Ivančević, V.
Otvoren “Krasnarski park”, jedinstveni prirodni objekt na Velebitu     PDF    TXT 710
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Martić, D.: Bombelles – grofovska lovišta Varaždinske županije     PDF    TXT 711
Grospić, F.
Alberi e territorio     PDF    TXT 713
Grubešić, M.
Červeny, J., P. Hell, J. Slamečka i kolektiv: Enciklopedija lovstva     PDF    TXT 715
Florijančić, T.
Osvrt na djelo g. Mladana Vidovića, dipl. iur.     PDF    TXT 717
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J., Žagar, K.
Posjet mađarskim šumarima i termoenerg. na biomasu     PDF    TXT 719
 
IZLOŽBE
     
Grospić, F.
Jesen u Lici – 6. tradicionalna izložba     PDF    TXT 721
Ivančević, V.
U povodu prve samostalne izložbe slika Marije Glavaš, dipl. ing. šum. u Krasnu     PDF    TXT 722
 
EKSKURZIJE
     
Gregorović, I.
Posjet bavarskim šumarima     pdf    TXT 724
Grospić, F.
Izlet u Istru Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb     pdf    TXT 725
Schreiber, P.
Posjet HŠD ogranak Dalmacija Split šumarima Istre     pdf    TXT 728
Harapin, M.
Ekskurzija Hrvatskoga entomološkog društva     pdf    TXT 733
 
IN MEMORIAM
     
Schreiber, P.
Branimir Marinković (1911 – 2002)     pdf    TXT 734
Ivančević, V.
Luka Dunđer (1943 – 2003)     PDF    TXT 735
Lončarić, A. Z.
Vlado Brezovac (1954 – 2003)     pdf    TXT 737
Ivančević, V.
Antun Dijanić (1944 – 2004)     pdf    TXT 738
Mrzljak, I.
Marijan Kvaternik (1925 – 2004)     pdf    TXT 739
kolegice i kolege
Marina Margaletić rođena Conar (1969 – 2004)     pdf    TXT     HR 740
MARINA MARGALETIĆ ROĐENA CONAR (1969 – 2004)
Dana 18. studenog 2004. godine tragično je preminula naša prijateljica i kolegica Marina M a r g a l e t i ć . Rođena je 7. svibnja 1969. godine u Varaždinu, gdje je završila osnovno i srednjoškolsku naobrazbu. Studij šumarstva na Šumarskom fakultetu u Zagrebu upisala je 1988. godine gdje je i diplomirala 1993. godine, stekavši zvanje diplomiranog inženjera šumarstva. Smrt ju je zatekla pri završetku izrade magisterija poslijediplomskog studija iz područja Silvikulture na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Svoj radni vijek u struci započela je 1994. godine u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba. Nakon polaganja državnog stručnog ispita zasnovala je radni odnos u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, na radnom mjestu Savjetnika za šumarstvo do ljeta 1999. godine kada prelazi u Državni inspektorat, gdje obavlja poslove gospodarskog inspektora u području šumarstva i lovstva sve do smrti.
Njezinom preranom smrću hrvatsko šumarstvo mnogo je izgubilo. U dubokoj boli, svi mi kolege šumari, suosjećamo s njezinom obitelji.


Marina,
nenadano i u trenutku, nešto strašno, svima strano i veoma bolno, prekinulo je istkanu nit tvoga života, zaustavilo tvoj pješčani sat, zatreperilo i ugasilo se među pravednicima…
…lišće je zadrhtalo i šuma je utihnula, a među nama, tvojim kolegama, zavladao je muk i nevjerica ... zar je istina da nam se više nećeš vratiti.
Godinama smo s tobom dijelili ugodu radnog kolektiva, jer si zračila energijom, optimizmom i strpljivošću, uvijek predana postavljenom cilju.
Zapravo, samo ti si znala kako ostvariti sve… o čemu svjedoče dosezi tvojih 35 ljeta… jer uvijek si postizala više, na ponos svoje obitelji koja ti je bila svetinja, tvoj svijet, tvoj svemir… u kojem smo svi mi imali čast gostovati barem nakratko, biti tvoj prijatelj, suradnik, poznanik…
Svima nama dobro je znano s koliko ljubavi i nade si koračala i kako je samo malo trebalo, da ostvariš i svoj životni san…
… a kada vjetrić zapuhne i lišće zašaputa, pa zašuti i tiho zašumi… s godišnjim dobima i šuma se mijenja, mijenja se i život u njoj… u studenom pak, šuma je mirna…
Danas, u studenom… u šumi života, tvoja staza se razdijelila i ti nas napuštaš onom drugom… stazom u vječnost.
Sa šumama i mi molimo da tvoja duša u spokoju mir svoj nađe. Počivaj u miru aleja tvog voljenog Varaždina i u tom miru prigrli svoje nerođeno čedo.

Neka Vas čuvaju anđeli!

Posljednji pozdrav kolegici gospođi Marini Margaletić, dipl. ing. šum.


Kolegice i kolege iz Državnog inspektorata


                UNDER CONSTRUCTION