broj: 11-12/2004        pdf (33,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Može li šuma zaustaviti bujice i poplave?     PDF    TXT     HR 597
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Margaletić, J. UDK 630* 451 + 136 (001)
Dinamika populacija šumskih glodavaca u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 599
Beuk, D. UDK 630* 156 + 903 (001)
Gubici krupne divljači u spačvanskom bazenu kao posljedica agresije na Republiku Hrvatsku     pdf    TXT     HR     EN 609
Sažetak: U radu su analizirane posljedice 5-godišnje intenzivne agresije na RH na području spačvanskoga bazena u istočnoj Slavoniji, koje su se odrazile na divljač, objekte u lovištu i cjelokupno lovno gospodarenje. U istraživanju su korišteni podaci o prebrojavanju divljači i odstrjelu od 1985. do 2002. godine u lovištima Spačva sjever, Spačva jug.
Radi preglednijega praćenja i mogućnosti dobivanja uvida u stanje osnovnih fondova divljači analizirana su 3 razdoblja:
•prije agresije 1985 – 1990. g.
•za vrijeme agresije 1991 – 1995. g.
•nakon agresije (vrijeme sanacije) 1996 – 200. g.
Objekt istraživanja predstavlja krupna divljač kojom se gospodari na ovome području: jelen obični, jelen lopatar, srneća divljač i divlja svinja. Za svaku vrstu navedene divljači načinjene su analize brojnoga stanja matičnih fondova, prirasta i odstrjela.
Cilj istraživanja bio je utvrditi da li je, i u kojoj mjeri zbog posljedica agresije na ovome području narušena brojnost, struktura, kakvoća i vrijednost matičnih fondova divljači u navedenim lovištima. Konačno, ciljem istraživanja obuhvaćeni su i prijedlozi načina i mjera za poboljšanje cjelokupnoga stanja u lovištima za poslijeratno razdoblje sanacije.
Matematičko-statistička raščlamba podataka načinjena je sa svrhom utvrđivanja razlika u brojnim stanjima divljači u lovištima Spačva sjever i Spačva jug u navedena 3 razdoblja. Testiranje srednjih vrijednosti i odstupanja od srednje vrijednosti broja divljači unutar matičnih fondova pokazalo je da u većini slučajeva postoje značajne statističke razlike za razdoblja agresije i razdoblja sanacije u odnosu na prijeratno razdoblje.
Na temelju prosječnih vrijednosti za navedena razdoblja utvrđene su veličine odstupanja u brojnom stanju matičnih fondova te odstrjelu divljači.
Zbog načina lovnog gospodarenja, biološko-ekoloških zahtjeva najvrjednije krupne divljači jelena običnog na prostoru spačvanskih šuma i podudarnosti sa zahtjevima ostale vrste divljači kojom se ovdje gospodari, predlaže se da se lovišta Spačva sjever i Spačva jug objedine. Kao model gospodarenja šumom i divljači predlaže se zadržati i dalje unaprjeđivati integralno gospodarenje, s načelom cjelovitog pristupa problemu šume i divljači.

Ključne riječi: Spačva; lovstvo; lovno gospodarenje; divljač; jelen obični; lopatar; srneća divljač; divlja svinja; muflon; osnovni fond; posljedice agresije na RH
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (001)
Nomenklaturno-sintaksonomska analiza šuma obične breze (Betula pendula Roth) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 627
Šporčić, M., Martinić, I. UDK 630* 303 + 308 (001)
Uslužni izvoditelji šumskih radova u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 633
Ballian, D. UDK 630* 165 (001)
Varijabilnost mikrosatelitne dnk u populacijama divlje trešnje (Prunus avium L.) iz središnje Bosne     pdf    TXT     HR     EN 649
Poršinsky, T., Krpan, A. P. B., Stankić, I. UDK 630* 363 (001)
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 4. dio: Okolišna pogodnost strojne sječe u prirodnim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 655
Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Stankić, B. UDK 630* 375 (001)
Privlačenje oblovine traktorom Timberjack 240 c iz oplodne sječe u uvjetima Šumarije Velika Pisanica     pdf    TXT     HR     EN 671
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Rubin, G. UDK 630* 652
Procjena vrijednosti šuma – praktični pristup     pdf    TXT     HR     EN 679
Gračan, J., Kajba, D., Perić, S., Idžojtić, M., Ivanković, M., Marjanović, H. UDK 630* 165
Program europski šumski genetski resursi (Euforgen)     pdf    TXT     HR     EN 689
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Jeli farsa naša sudbina?     PDF    TXT     HR 700
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Žutokljuni labud (Cygnus cygnus L.)     PDF    TXT 701
 
OBLJETNICE
     
Klepac, Dušan
Vrijednost Susmelovih znanstvenih istraživanja za uređivanje jelovih šuma     PDF    TXT 702
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, H.
Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja i unapređenja     PDF    TXT 704
Dundović, J.
8. konferencija generalnih direktora srednjoeuropskih državnih šuma     PDF    TXT 707
 
AKTUALNO
     
Heski, T.
Orezivanje grana – isplativ posao     PDF    TXT 708
Ivančević, V.
Otvoren “Krasnarski park”, jedinstveni prirodni objekt na Velebitu     PDF    TXT 710
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Martić, D.: Bombelles – grofovska lovišta Varaždinske županije     PDF    TXT 711
Grospić, F.
Alberi e territorio     PDF    TXT 713
Grubešić, M.
Červeny, J., P. Hell, J. Slamečka i kolektiv: Enciklopedija lovstva     PDF    TXT 715
Florijančić, T.
Osvrt na djelo g. Mladana Vidovića, dipl. iur.     PDF    TXT 717
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J., Žagar, K.
Posjet mađarskim šumarima i termoenerg. na biomasu     PDF    TXT 719
 
IZLOŽBE
     
Grospić, F.
Jesen u Lici – 6. tradicionalna izložba     PDF    TXT 721
Ivančević, V.
U povodu prve samostalne izložbe slika Marije Glavaš, dipl. ing. šum. u Krasnu     PDF    TXT 722
 
EKSKURZIJE
     
Gregorović, I.
Posjet bavarskim šumarima     pdf    TXT 724
Grospić, F.
Izlet u Istru Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb     pdf    TXT 725
Schreiber, P.
Posjet HŠD ogranak Dalmacija Split šumarima Istre     pdf    TXT 728
Harapin, M.
Ekskurzija Hrvatskoga entomološkog društva     pdf    TXT 733
 
IN MEMORIAM
     
Schreiber, P.
Branimir Marinković (1911 – 2002)     pdf    TXT 734
Ivančević, V.
Luka Dunđer (1943 – 2003)     PDF    TXT 735
Lončarić, A. Z.
Vlado Brezovac (1954 – 2003)     pdf    TXT 737
Ivančević, V.
Antun Dijanić (1944 – 2004)     pdf    TXT 738
Mrzljak, I.
Marijan Kvaternik (1925 – 2004)     pdf    TXT 739
kolegice i kolege
Marina Margaletić rođena Conar (1969 – 2004)     pdf    TXT     HR 740

                UNDER CONSTRUCTION