broj: 11-12/2004        pdf (33,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Može li šuma zaustaviti bujice i poplave?     PDF    TXT     HR 597
Nedavna poplava i bujica u Šibeniku i Trogiru upozorila je kako nestankom šume, bilo da je uništena požarom ili prenamjenom u urbani prostor, kamenolom, trajne nasade i dr., u budućnosti možemo očekivati sve više sličnih katastrofa. Šumarska je struka još u 19. stoljeću spoznala značenje šume u prostoru Sredozemlja te započela pošumljavati u Senjskoj dragi. U prostoru u kojemu je osnovana šuma prestale su poplave i bujice, ublaženi su udari bure, pojavili se izvori pitke vode, a krajolik se odjenuo u oku ugodno zeleno ruho. Već tada se dobro znalo kako je golema korist koju okolišu pruža šuma. Nedavno je u Zagrebu održan međunarodni znanstveni skup o značenju šume u sprječavanju erozije te o vodozaštitnoj ulozi šume. Održano je 26 referata u kojima je sudjelovalo 56 autora i koautora. Skup je održan pod pokroviteljstvom našega Ministrastva u organizaciji dvije IUFRO grupe, Akademije šumarskih znanosti, šumarskih fakulteta u Zagrebu i Brnu te u suorganizaciji Hrvatskih šuma, Hrvatskoga šumarskoga društva, Šumarskoga instituta Jastrebarsko i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Na skupu su održali referate znanstvenici iz Hrvatske, Češke i Slovačke, i u više referata je naglašena protuerozijska i protupopolavna uloga šume, iz kojih se može zaključiti kako šuma u svojoj površini zaustavlja kišu koja neprekidno pada do količine od 100 mm, a djelomično i do 150 mm (Kantor) te kako šikara bjelograbića zaustavlja 98,8 % oborina (Topić i dr.). Naglašeno je kako se 45 % površine šuma u Hrvatskoj nalazi na površinama koje su jako ugrožene erozijom (Pernar, N. i dr.), a što se zasigurno odnosi na sve šume našega Sredozemlja. Iz svega što znamo kao šumarska znanost i struka, može se zaključiti kako Šibenik i Trogir ne bi bili poplavljeni da su izgorjele šumske površine bile pošumljene uz vođenje smišljene politike odgovarajuće struke za sprječavanje erozije i bujica, kojoj i šumarstvo plaća doprinos, te uz velike financijske teškoće njeguje te šume. Šumarstvo već više od 100 godina čini sve što može kako bi održalo sadašnju šumu i uzgojnim je postupcima pretvorilo u šumu sjemenjaču hrasta crnike u Eumediteranu i hrasta medunca u Submediteranu, koje bi optimalno pružale sve ekološke, socijalne i ekološko-socijalne funkcije šume. U posljednje vrijeme gubi se u požarima sve više šuma koje se ne obnavljaju, što zasigurno vodi u česte katastrofe. U nadi kako će glas struke i razuma ipak prevladati, svim čitateljima “Šumarskoga lista” u ime Upravnoga odbora Hrvatskoga šumarskoga društva, koji predstavlja Savjet časopisa, zatim predsjednika akademika Slavka M a t i ć a , tehničkoga urednika Hranislava J a k o v c a , dipl. ing. i u svoje osobno želim čestit Božić te uspješnu i u privatnom životu sretnu 2005. godinu. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Margaletić, J. UDK 630* 451 + 136 (001)
Dinamika populacija šumskih glodavaca u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 599
Beuk, D. UDK 630* 156 + 903 (001)
Gubici krupne divljači u spačvanskom bazenu kao posljedica agresije na Republiku Hrvatsku     pdf    TXT     HR     EN 609
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (001)
Nomenklaturno-sintaksonomska analiza šuma obične breze (Betula pendula Roth) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 627
Šporčić, M., Martinić, I. UDK 630* 303 + 308 (001)
Uslužni izvoditelji šumskih radova u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 633
Ballian, D. UDK 630* 165 (001)
Varijabilnost mikrosatelitne dnk u populacijama divlje trešnje (Prunus avium L.) iz središnje Bosne     pdf    TXT     HR     EN 649
Poršinsky, T., Krpan, A. P. B., Stankić, I. UDK 630* 363 (001)
Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 4. dio: Okolišna pogodnost strojne sječe u prirodnim sastojinama     pdf    TXT     HR     EN 655
Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Stankić, B. UDK 630* 375 (001)
Privlačenje oblovine traktorom Timberjack 240 c iz oplodne sječe u uvjetima Šumarije Velika Pisanica     pdf    TXT     HR     EN 671
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Rubin, G. UDK 630* 652
Procjena vrijednosti šuma – praktični pristup     pdf    TXT     HR     EN 679
Gračan, J., Kajba, D., Perić, S., Idžojtić, M., Ivanković, M., Marjanović, H. UDK 630* 165
Program europski šumski genetski resursi (Euforgen)     pdf    TXT     HR     EN 689
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Jeli farsa naša sudbina?     PDF    TXT     HR 700
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Žutokljuni labud (Cygnus cygnus L.)     PDF    TXT 701
 
OBLJETNICE
     
Klepac, Dušan
Vrijednost Susmelovih znanstvenih istraživanja za uređivanje jelovih šuma     PDF    TXT 702
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jakovac, H.
Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja i unapređenja     PDF    TXT 704
Dundović, J.
8. konferencija generalnih direktora srednjoeuropskih državnih šuma     PDF    TXT 707
 
AKTUALNO
     
Heski, T.
Orezivanje grana – isplativ posao     PDF    TXT 708
Ivančević, V.
Otvoren “Krasnarski park”, jedinstveni prirodni objekt na Velebitu     PDF    TXT 710
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Martić, D.: Bombelles – grofovska lovišta Varaždinske županije     PDF    TXT 711
Grospić, F.
Alberi e territorio     PDF    TXT 713
Grubešić, M.
Červeny, J., P. Hell, J. Slamečka i kolektiv: Enciklopedija lovstva     PDF    TXT 715
Florijančić, T.
Osvrt na djelo g. Mladana Vidovića, dipl. iur.     PDF    TXT 717
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Dundović, J., Žagar, K.
Posjet mađarskim šumarima i termoenerg. na biomasu     PDF    TXT 719
 
IZLOŽBE
     
Grospić, F.
Jesen u Lici – 6. tradicionalna izložba     PDF    TXT 721
Ivančević, V.
U povodu prve samostalne izložbe slika Marije Glavaš, dipl. ing. šum. u Krasnu     PDF    TXT 722
 
EKSKURZIJE
     
Gregorović, I.
Posjet bavarskim šumarima     pdf    TXT 724
Grospić, F.
Izlet u Istru Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb     pdf    TXT 725
Schreiber, P.
Posjet HŠD ogranak Dalmacija Split šumarima Istre     pdf    TXT 728
Harapin, M.
Ekskurzija Hrvatskoga entomološkog društva     pdf    TXT 733
 
IN MEMORIAM
     
Schreiber, P.
Branimir Marinković (1911 – 2002)     pdf    TXT 734
Ivančević, V.
Luka Dunđer (1943 – 2003)     PDF    TXT 735
Lončarić, A. Z.
Vlado Brezovac (1954 – 2003)     pdf    TXT 737
Ivančević, V.
Antun Dijanić (1944 – 2004)     pdf    TXT 738
Mrzljak, I.
Marijan Kvaternik (1925 – 2004)     pdf    TXT 739
kolegice i kolege
Marina Margaletić rođena Conar (1969 – 2004)     pdf    TXT     HR 740

                UNDER CONSTRUCTION