broj: 11-12/1995        pdf (17,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 357
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Klepac, D. UDK 630*5.56(001) Abies Alba Mill.
Dinamika kretanja drvne zalihe na panju u šumama Gorskog kotara tijekom 40 godina (1950—1990.)     pdf    TXT     HR     EN 359
Tikvić, I., Seletković, Z., Anić, I. UDK 630*425.9(001)
Propadanje šuma kao pokazatelj promjene ekoloških uvjeta u atmosferi     pdf    TXT     HR     EN 361
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Frković, A.
Pred prvu nacionalnu lovačku izložbu Zagreb ´96     PDF    TXT 372
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Brna, J., Manojlović, L., Forgić, M., Urošević, B. UDK 630*639.1(001/2) Sus scrofa L.
Istraživanje utjecaja načina sparivanja u divlje svinje na dinamiku prasenja u uzgajalištu     pdf    TXT     HR     EN 373
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Frković, A.
Sastanak radne grupe za praćenje populacije vuka     PDF    TXT 382
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mayer, B. UDK 630*116(001)
Opseg i značenje monitoringa podzemnih i površinskih voda za nizinske šume Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 383
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Krpan, A. P. B., Govorčin, S., Sinković, T. UDK 630*425+812(001) Abies Alba Mill.
Ispitivanje kojih fizičkih svojstava te kvalitete drva oštećenih stabala jele obične (Abies Alba Mill.)     pdf    TXT     HR     EN 391
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Mediteransko šumsko drveće — Vodič za procjenu krošnje     PDF    TXT 405
 
STRUČNI ČLANCI
     
Prpić, B. UDK 630*907.11
Stanje šumskih ekosustava u Nacionalnom parku »Plitvička jezera« poslije srbo-četničke okupacije 1991-95.     PDF    TXT 407
Meštrović, Š. UDK 630*
Pravilnik o uređivanju šuma     pdf    TXT     HR     EN 409
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 414
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Hranilović, S., Piškorić, O. UDK 630*902.1
Doprinos hrvatskih šumara argentinskom šumarstvu — s biografijom šestorice šumara     pdf    TXT     HR     EN 415
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Odlikovani šumarski stručnjaci     PDF    TXT 428
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Pfeifer, D.
Prvi sastanak Hrvatske komisije za topolu     PDF    TXT 431
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Glasnik za šumske pokuse, Vol, 32., God. 1995.     PDF    TXT 433
 
OBLJETNICE
     
Piškorić, O.
Akademik Bogoslav Šulek, u povodu 100. obljetnice smrti     PDF    TXT 435
Stojković, M.:
Proslava 50. godišnjice upisa na Šumarski fakultet     PDF    TXT 436
 
IN MEMORIAM
     
Kalafadžić, Z.
Prof. dr. sc. Zdenko Tomašegović     PDF    TXT 437
Smojver, D.
Dragutin-Drago Vin     PDF    TXT 440
Orlić, S.
Mr. sc. Miroslav Šojat     PDF    TXT 441
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Pretplata za Šumarski list u 1996. godini     PDF    TXT 442

                UNDER CONSTRUCTION