broj: 11-12/1992        pdf (11,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Lukić, N., Kružić, T. UDK 630*56.001 (Fagus sylvatica L.)
Razvoj obične bukve (Fagus sylvatica L.) na trajnoj plohi Medvedjak     PDF    TXT 501
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Prpić, B. UDK 630*221.4+413 (497.13)
Odabiranje oštećenih stabala za sječu i obnovu sastojina opustošenih propadanjem     PDF    TXT 515
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Ivan Mikloš UDK 630*414 (Q. robur L.)
Kemijsko suzbijanje štetnika u sjemenskim sastojinama hrasta lužnjaka     PDF    TXT 523
Segedi, N. UDK 630*62
Šume bivše Brodske imovne općine nakon 120 godina     PDF    TXT 531
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tiljak, A. UDK 630*62
SRETAN TI ROĐENDAN ZAGREBE — ŠUME GRADA ZAGREBA NA MEDVEDNICI — Kronika događaja od trinaestoga do devetnaestog stoljeća     PDF    TXT 537
 
OBLJETNICE
     
Bertović, S.: VELEBITSKI BOTANIČKI VRT I REZERVAT (u povodu 25-godišnjice osnutka)     PDF    TXT 542
 
AKTUALNO
     
Denich, A.:     PDF    TXT 550
 
PORTRETI
     
Piškorić, O.
JOSIP GRÜNWALD, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 554
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, Oskar
Alpski i brucijski bor u šumarstvu Mediterana (OPTIONS MÉDITERRANÉENNES, 1986-1, Pariz     PDF    TXT 559
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Prof. dr. IVO DEKANIĆ: Utjecaj strukture na njegu sastojina proredom u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba (Quercus roboris Carpinetum illyricum Anić)     PDF    TXT 561
Glavaš, M. i Krpan, A.
Simpozij: DOPRINOS ZNANOSTI I RAZVOJU ŠUMARSTVA HRVATSKE     PDF    TXT 568
Vukelić, J.
Nekoliko prijedloga za promidžbu Hrvatske šumarske struke     PDF    TXT 570
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK 24. sjednice Upravnog odbora HŠD-a, održane 10. studenoga 1992. g. u Zagrebu     PDF    TXT 572
Vanjković Srećko - ŠUMO MOJA     PDF    TXT 576
 
IN MEMORIAM
     
Špoljarić, V.
IVO BOREVKOVIĆ, dipl. inž. šum. (1927-1992)     PDF    TXT 578
Špoljarić, V.
VELIMIR IGRČIĆ, dipl. inž. šum (1921-1992)     PDF    TXT 579
 
ERRATA CORRIGE
     
ERRATA CORRIGE u Šum. 1. br. 9-10/92.     PDF    TXT 581
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Obavijest o pretplati za Šumarski list za 1993. g.     PDF    TXT 582

                UNDER CONSTRUCTION