broj: 11-12/1983        pdf (16,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Sabadi, R., Bijelić, B., Jakovac, M. UDK 630* : 330.133 »312« »313«
Gospodarski rezultati poslovanja u šumarstvu i problemi budućeg razvitka     PDF    TXT 477
Biškup, J. UDK 630*.007
Samoupravno informiranje u šumarstvu SR Hrvatske     PDF    TXT 489
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Stojković, M. UDK 630* : 311.314 (497.13, zagrebačka regija)
Šume grada Zagreba i zagrebačke regije     PDF    TXT 499
 
STRUČNI ČLANCI
     
Ivančević, V. UDK 630*233 : 312 (497.13, Kras)
Šumarstvu na kršu predstoje bolji dani     PDF    TXT 509
Terzin, V., Vinković, D. UDK 630*823 : 658.52378
Izrada kratko rezanog ogrjevnog drva i isporuka kupcima u kontejnerima     PDF    TXT 525
 
IUFRO KONGRES 1986. - LJUBLJANA
     
Tomanić, S.
Devedest i dvije godine Međunarodnih zajednica šumarskih znanstvenoistraživačkih organizacija — IUFRO     PDF    TXT 536
 
OBLJETNICE
     
Horvat, I.
Prof. dr Aleksandar UGRENOVIĆ     PDF    TXT 541
Piškorić, O.
Nauk o čuvanju šumah Vladimira KISELJAKA     PDF    TXT 544
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Domaći
     
Oreščanin, D.
Dva udžbenika iz ekonomike profesora dra SABADIJA     PDF    TXT 548
Mikloš, I.
PRIRODA, br. 1—10. šk. god. 1982/83     PDF    TXT 553
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI
     
ZAPISNIK II sjednice Predsjedništva Saveza ITŠDI Hrvatske     PDF    TXT 555
ZAPISNIK 5. sjednice I. O. Predsjedništva Saveza ITŠDI     PDF    TXT 565
ZAPISNIK 6. sjednice I. O. Predsjedništva ITŠDIH     PDF    TXT 567
ZAPISNIK 7. sjednice I. O. Predsjedništva Saveza IŠTIDIH     PDF    TXT 569
ZAPISNIK 8. sjednice I. O. Predsjedništva ITŠDIH.     PDF    TXT 571

                UNDER CONSTRUCTION