broj: 11-12/1979        pdf (18,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=197911 and arb=1 order by id

 
SAVJETOVANJE O GOSPODARENJU S PREBORNIM ŠUMAMA
     
Rožan, J.
Otvaranje Savjetovanja o gospodarenju prebornim šumama     PDF    TXT 523
Klepac, D.
Preborno gospodarenje šumama u našoj zemlji i u svijetu     PDF    TXT 529
Nežić, P.
Mjesto i značaj prebornih šuma, a posebno onih ogulinskoga šumsko-privrednog područja, u šumarstvu SR Hrvatske     PDF    TXT 553
Milković, S.
Gospodarski postupci u državnim prebornim šumama ogulinskog područja u svijetlu propisa osnova gospodarenja     PDF    TXT 561
Momčilović, B.
Gospodarenje prebornim šumama na ogulinskom području jučer i danas     PDF    TXT 569
Jugović, N.
Dosadašnja iskustva u primjeni tipoloških istraživanja na području Šumskog gospodarstva Delnice     PDF    TXT 573
Petrović, G.
Ekonomski učinci prebomo-grupimičnog gospodarenja šumama Šumarije Novi Vinodolski     PDF    TXT 579
Hren, V.
Pomlađivanje raznorodnih šuma sa stanovišta tipoloških istraživanja     PDF    TXT 585
Cestar, D.
Potencijalne mogućnosti Šumskog Gospodarstva Ogulin     PDF    TXT 589
Böhm, D.
Stav zaštite prirode u pogledu načina gospodarenja prebornim šumama     PDF    TXT 599
Nežić, P.
Rasprava i izbor komisije za zaključke.     PDF    TXT 603
Nežić, P.
Zaglavak     PDF    TXT 606
 
AKTUALNO
     
Golubović, U.
»Ni carska ni spahijska«.     PDF    TXT     HR 609
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
Piškorić, O.
O suvremenoj tehnici pošumljavanja krša.     PDF    TXT 615
 
STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Matić, S.
Drugi KONGRES ekologa Jugoslavije     PDF    TXT 620
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Piškorić, O.
ZBORNIK referata III jugoslavenskog ekološkog kongresa     PDF    TXT 626
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Tkalčić, B.
85-godišnjica ing. Ante DOBRIĆA.     PDF    TXT 635
 
IN MEMORIAM
     
Vidaković, M.
SYRACH LARSEN     PDF    TXT 637
Vasilić, V.
SLAVKO JOVANOVIĆ     PDF    TXT 638

                UNDER CONSTRUCTION