broj: 11-12/1978        pdf (21,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNICI
     
F. Knebl
DA LI DA SE VRATIMO KOZAMA?     PDF    TXT 435
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
S. Bojanin UDK 634.0.352:634.0.177.7 Picea abies
Odnos između utroška vremena i donje granice izrade sortimenata jelovih stabala     PDF    TXT 439
 
SAVJETOVANJE O ULOZI ŠUME I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE
     
M. Androić UDK 634.0.453:634.0.181.411.42
Entomološki faktor u lancu uzroka koji dovode do poremetnje ekološke ravnoteže u šumskim ekosistemima     PDF    TXT 458
Č. Burlica i J. Martinović UDK 634.0.91:634.0.114.1:634.0.907.11 (285, Plitvička jezera)
Antropogeni utjecaj na fizikalna svojstva tala u Nacionalnom parku Plitvička jezera     PDF    TXT 465
V. Gaži-Baskova i N. Šegulja UDK 634.0.181.43
Prilog poznavanju promjena vegetacije izazvanih požarom     PDF    TXT 477
N. Šegulja i M. Bedalov UDK 634.0.41 (234.422 Mosor)
Važnost zaštite šuma na Mosoru za splitski industrijski bazen     PDF    TXT 489
I. Trinajstić UDK 634.0.122.24:634.0.46 (497,1:262.3)
O utjecaju fitogeografskih granica na stupanj antropogene degradacije klimazonalne šumske vegetacije Jadranskog primorja Jugoslavije     PDF    TXT 496
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
M. Androić, Z. Vajda
PROF. DR ŽELJKO KOVAČEVIĆ — veliko ime entomološke znanosti Hrvatske i Jugoslavije     PDF    TXT 505
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Đ. Rauš
Drugi internacionalni simpozij o problemima balkanske flore i vegetacije     PDF    TXT 511
 
IZ RADA ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
     
D. Kapiten
Staklenik u rasadniku »Šljukingon« u Bjelovaru . . .     PDF    TXT 517
 
KADROVI I ŠKOLE
     
O. Piškorić
Proslava tridesetgodišnjeg rada Šumarske škole u Karlovcu .     PDF    TXT 521
M. Skoko
IX Savezno takmičenje učenika šumarskih škola     PDF    TXT 526
X Savezno jubilarno natjecanje učenika šumarskih škola     PDF    TXT 527
 
VIJESTI I OBAVIJESTI
     
N. Lukić
Sastanak Sekcije za uređivanje šuma Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade drveta.     PDF    TXT 528
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
M. Gerasimov
Pošumljivanje goleti u SR Makedoniji u periodu od 1971—1977. godine .     PDF    TXT 529
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
O. Piškorić
PREGLED jugoslavenskih šumarskih časopisa za 1977.     PDF    TXT 537
I. Mikloš
PRIRODA, Zagreb, 1977.     PDF    TXT 547
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
S. Opalički
DREUX, Ph.: Precis d´Ecologie     PDF    TXT 548
B. Hruška
PRACE Vyskumneho ustavu lesniho hospodarstvi a myslivosti, 1976., I dio     PDF    TXT 550
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Novi magistri s područja iskorišćivanja šuma (T. Heski i G. Petrović)     PDF    TXT 561
 
IN MEMORIAM
     
A. Mudrovčić, O. Piškorić
Vladimir Štetić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 564
S. Bertović
Slavko Delač i prof. Božidar Kirigin     PDF    TXT 569

                UNDER CONSTRUCTION