broj: 11-12/1975        pdf (16,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
OBAVIJESTI
     
Proslava 100-godišnjice . . . Šumarskog lista, 130-godišnjice osnivanja Hrvatskog šumarskog društva i slavljenje 35-godišnjice Narodnog ustanka .     PDF    TXT 406
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
B. Prpić
Da se prisjetimo     PDF    TXT     HR 407
U ovome broju »Šumarskog lista« zadnji puta se pojavljuje dvoznamenkasti broj koji označuje godine od početka njegova izlaženja Burna i bogatapovijest Saveza stručnjaka šumarstva i drvne industrije bit će ponovnopredmet rasprave kao i prije 50 godina kada smo slavili 80-tu obljetnicu svoga postojanja i 50-godišnjicu izlaženja našeg časopisa. Proteklih 50 godina naše povijesti ispisane su crvenim i zlatnim slovima. Divovski korak koji smo učinili iz polukolonijalnih predratnih vremena do danas, do dana motornih pila, toplih obroka koje dovoze automobili, suvremene mehanizacije, radnika sjekača koji su članovi delegacija, do svjetlih tvorničkih prostora u kojima se proizvodi namještaj svjetske kvalitete, platila je jednageneracija krvlju da bi druga zlatnim slovima ispisala njihova imena. Studenti, inženjeri i tehničari naših struka dali su svoj danak, ponijeli su jedan dio tereta naše narodne revolucije. Mnogi od njih dali su i svoje živote. Mi imamo i svoje narodne heroje s kojima se posebno ponosimo. Ne možemo zanemariti niti ono postrevolucionarno doba, razdoblje obilježeno velikim naporima naših stručnjaka da se što razumnije iskoristi blago naših šuma kako bi se pomogla izgradnja porušene zemlje te izgradila suvremena industrija. Šumarski i drvno-industrijski kadrovi obavili su primjerno taj zadatak o čemu svjedoče i riječi predsjednika TITA koje im je uputio na Kongresu šumara u Bledu. Naše časne starine koji su pred 130 godina osnovali Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo nisu mogli niti slutiti u kakav će se složeni organizamrazviti po njima stvorena inicijalna jezgra. I zaista možemo biti ponosni jer slavimo 35-godišnjicu narodne revolucije u kojoj su učestovali i narodni heroji šumari, 100-tu obljetnicu izlaženja »Šumarskog lista«, najstarijeg tehničkog časopisa u Jugoslaviji, te 130-godišnjicu osnutka Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva koje je preraslo u Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske. To društvo bilo je klica razvoja svih šumarsko-drvnoindustrijskih saveza u Jugoslaviji. I nemojmo stoga biti skromni, iako nam je to odlika. Proslavimo ponosninaše jubileje. Proslavimo ih dostojno godina koje su prošle, i uspjeha koje smo postigli. Urednik
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
B. Tomičić UDK 634.0.831.1+634.0.861.0.002.71
Traženje povoljnih načina manipulacije prostornim drvom     PDF    TXT 408
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
B. Kraljić
Pojednostavnjena stimulativna raspodjela u šumskoprivrednoj organizaciji na temelju izjednačenja uvjeta privređivanja     PDF    TXT 421
 
ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA
     
Đ. Rauš UDK 634.0.182:634.0.176.1 Alnus glutinosa
Šuma crne johe (Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968) u bazenu Spačve     PDF    TXT 431
 
PEDOLOGIJA
     
M. Kalinić UDK 634.0.114:634.0.176.1 Alnus glutinosa
Osobine tala šume crne johe (Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968) u bazenu Spačva     PDF    TXT 447
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
S. Benković UDK 634.0.522.31:634.0.221.4
Prilog istraživanju pojave pomeranja visinskih kriva jele i bukve u neizgrađenim prebirnim šumama na Goču     PDF    TXT 455
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
D. Crnković UDK 634.0.411/.415:634.0.453 (497.13-11)
Pojava i suzbijanje štetnih insekata u šumama istočne Slavonije     PDF    TXT 474
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Čop, B.
Donošenje JUS-a šumskih proizvoda — sredstvo za sređenje i poboljšanje poslova šumarstva i prerade drveta     PDF    TXT 482
Piškorić, O.
Dvadeset godina našeg plantažnog topolarstva     PDF    TXT 494
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ćurić, R.
Jugoslavenski simpozijum o racionalnom korišćenju zemljišta — Peć, 9, 10. i 11. 10. 1975. godine.     PDF    TXT 497
 
MALA ŠUMARSKA KRONIKA
     
Antoljak, R.
Na kraju 1975. godine! - Oproštaj sa starom 1975. godinom     PDF    TXT 501
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 17. sjednice U.O. od 11. XI 1975     PDF    TXT 511
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Cestar, D.
V. Stamenković: Prirast i proizvodnost stabala i šumskih sastojina     PDF    TXT 513
Vidaković, M.
A. Tucović: Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka     PDF    TXT 514
Benić, R.
Gozdovi na Slovenskom — Remic i dr     PDF    TXT 515

                UNDER CONSTRUCTION