broj: 11-12/1973        pdf (8,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
S. Orlić UDK 634.0.232.43:634.0.174.7 Pinus spp.
Komparativna istraživanja o najpovoljnijim razmacima sadnje običnog bora (Pinus silvestris L.) i američkog borovca (Pinus strobus L.) u intenzivnim kulturama     PDF    TXT 421
S. Matić UDK 634.0.231:623.0.568:634.0.174.7 Abies alba
Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojina u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.)     PDF    TXT 432
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Prijić, M.
O pošumljivanju krša na području ŠG Knina     PDF    TXT 463
Cvitić, M.
Ponovno sušenje hrasta u Spačvanskom bazenu     PDF    TXT 467
Wirth, M.
10. Natjecanje šumskih radnika SR Hrvatske.     PDF    TXT 469
 
OBLJETNICE
     
Rauš, Đ.
Stodvadesetgodišnjica rođenja zaslužnog šumara Pravdoje Belija     PDF    TXT 479
 
ZNANSTVEMI I STRUČNI SKUPOVI
     
Mihelčić, Z.
Brže, bolje i jeftinije pošumljivanje. Simpozij, Celovec, 1973.     PDF    TXT 482
Orlić S. — Dokuš A.
Iufro, Sekcija l     PDF    TXT 486
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Rauš, Đ.
Dr Adolf Horvat — Die Vegetation des Mecsekgebirges und seiner Umgebung, 1972. (Vegetacija Meček gore i njene okoline).     PDF    TXT 488
Mikloš, I.
Boletin de la Estaciön Central de Ecologia, br. 2. 1972. (Bilten Centralne stanice za ekologiju).     PDF    TXT 490
 
OBAVIJESTI
     
Kovačević, J.
Osnivanje Jugoslavenskog društva za proučavanje i suzbijanje korova.     PDF    TXT 492

                UNDER CONSTRUCTION