broj: 11-12/1972        pdf (12,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Kevo, R.
Racionalno korišćenje i upravljanje šumama — velik doprinos šumarstva u očuvanju i poboljšanju čovjekove prirodne okoline     PDF    TXT 415
Vidaković, M.
Novi pogledi na pošumljavanje degradiranog krša     PDF    TXT 426
Matić, S.
Prirodno pomlađivanje u zaraženim jelovim sastojinama     PDF    TXT 432
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA I TEME
     
Bura, D.
Razvoj turizma kao privredne djelatnosti u okviru šumarstva     PDF    TXT 442
 
ZNAČAJNE OBLJETNICE
     
Bertović, S.
Prof. dr ing. Mihovil Gračanin     PDF    TXT 456
Klepac, D.
Jedan rijetki jubilej (prof. dr ing. Zlatko Vajda)     PDF    TXT 473
Čirić, M. — Fabijanić, B.
Uz 60-ti rođendan akademika prof. dr Pavla Fukareka     PDF    TXT 479
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Potočić, Z.
Trilogija povijesti šumarstva i drvne industrije Crne Gore, prikaz     PDF    TXT 482
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
3. sjednica Saveza ITŠIDH-e, 14. 12. 1972.     PDF    TXT 488
 
NEKROLOZI
     
Piškorić, O.
Ing. Kevo Ratko     PDF    TXT 490
Hruška, B.
Ing. Belov Dimitrije     PDF    TXT 494

                UNDER CONSTRUCTION