broj: 11-12/1970        pdf (11,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=197011 and arb=1 order by id

 
PEDOLOGIJA
     
Vranković, A.
Pedološki prikaz tala nekih šumsko-gospodarskih jedinica u planinskom masivu Mala Kapela     PDF    TXT 369
Kalinić, M.
Karakteristike tala bukovih i hrastovih sastojina Psunja     PDF    TXT 391
Martinović, J.
Neke karakteristike organske materije tala u smrekovim šumama Hrvatske     PDF    TXT 409
 
VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
     
Klepac, D.
Kako je organizirana postdiplomska nastava na sveučilištu u Padovi.     PDF    TXT 427
 
AKTUELNA PROBLEMATIKA I TEME
     
Zaključci sa savjetovanja ITŠIDJ-e 10. 7. 1970. u Sarajevu na temu: Koncepcija razvojnih mogućnosti šumarstva, prerade drveta i grafičke industrije za period 1971—1975. godine.     PDF    TXT 431
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
12. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 17. 12. 1970     PDF    TXT 437
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Em, H.
Karta prirodne vegetacije Irana.     PDF    TXT 439
Pintarić, K.
Thill Andre — Le frene et sa culture (Običan jasen i njegov uzgoj     PDF    TXT 440
 
NEKROLOZI
     
Tomek, R.
Kramar Slava     PDF    TXT 442
Potočić, Z.
Borivoj Emrović     PDF    TXT 444

                UNDER CONSTRUCTION