broj: 11-12/1969        pdf (8,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
I. Dekanić
Dubina podzemne vode i tlo kao važni edafski činioci uspijevanja nekih evroameričkh topola na aluviju Save i Kupe kod Siska     PDF    TXT 363
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr I. Spaić
Stanje zaraze i suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.) u 1969. godini     PDF    TXT 387
 
AKTUELNE TEME
     
A. Panov
Potreba rada na šumarskoj terminologiji     PDF    TXT 397
I. Spaić
Stanje zaraze gubara u Hrvatskoj prema brojnosti legala 1969/70. godine.     PDF    TXT 402
 
RAZNO
     
D. Klepac
Nekoliko riječi o prijedlogu »Projekcija razvoja šumarstva i drvne industrije od 1966—1985. godine     PDF    TXT 405
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
4. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 20. 11. 1969     PDF    TXT 408
5. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 18. 12. 1969.     PDF    TXT 409
Proslava 20-godišnjice     PDF    TXT 409
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
D. Klepac
Uređivanje šuma (Doležal, Korf, Priesol)     PDF    TXT 411
S. Bojanin
Istraživanja rada na sjeći i izradi u smrekovim i borovim sastojinama u Norveškoj (Ivar Samset, Ragnar Stromnes og Tore Vik) .     PDF    TXT 411
 
NEKROLOZI
     
I. Horvat
Juraj Krpan     PDF    TXT 418

                UNDER CONSTRUCTION