broj: 11-12/1965        pdf (26,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
DVADESET GODINA ŠUMARSTVA HRVATSKE (1945—1965)
     
Butković M.
Dvadeset godina šumarstva SR Hrvatska (1945—1965)     PDF    TXT 488
Maćešić B.
Mehanička prerada drva u SR Hrvatskoj u razdoblju 1945—1965. g.     PDF    TXT 489
Vrdoljak Ž., Jedlovski D.
Šumarstvo Dalmacije u periodu 1945—1965. g.     PDF    TXT 499
Androić M.
Kratki osvrt na zaštitu šuma u razdoblju od 1945—1965.     PDF    TXT 518
Tomašegović Z.
Koliko sc koristimo rezultatima fotogrametrijskih snimanja za potrebe šumarstva     PDF    TXT 523
Godek I.
Uređivanje bujica u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 528
Jurić P.
Razvoj građevinarstva     PDF    TXT 537
Dragišić P.
Lovstvo u SR Hrvatskoj od 1945—1965. g.     PDF    TXT 539
Šafar J.
Osvrt na dvadesetgodišnji rad Instituta za šumarska istraživanja     PDF    TXT 552
Lovrić A.
Uloga, zadaci i rad Jugoslavenskog instituta za četinjače u Jastrebarskom     PDF    TXT 561
Štajduhar F.
Razvoj Instituta za drvo u Zagrebu     PDF    TXT 573
Potočić Z.
Društveni rad od oslobođenja do danas     PDF    TXT 583
 
SAOPĆENJA
     
Dr. Milorad Jovančević
RAD MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA O ŠUMARSKOJ GENETICI U JUGOSLAVIJI (ZAGREB)     PDF    TXT 595
Ing. Bernard Hruška
ŠUMARSKA PROBLEMATIKA U VEZI UREĐIVANJA TOKA SAVE NA PODRUČJU SR HRVATSKE     PDF    TXT 607
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Inž. Simeun Tomanić
KURS O NAČELIMA RACIONALIZACIJE RADA I TEHNIČKOM NORMIRANJU U ŠUMARSTVU     PDF    TXT 612
 
DOMAĆA STRUĆNA LITERATURA
     
Zv. Potočić
Oreščaninin, dr.inž. Dušan: Trgovina drvetom     PDF    TXT 615
Dr. M. Anić
Mitranović D.: Pančićev život     PDF    TXT 616
August Horvat
Jovančević dr Milorad: RASPROSTRANJENJE, VARIJABILITET I SISTEMATIKA CRNOG CERA (QUERCUS MACEDONICA A. DC.) U JUGOSLAVIJI.     PDF    TXT 617
J. Šafar
Jovković B.: TOPOLA; PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA PODIZANJE, NJEGU I ZAŠTITU.     PDF    TXT 618
O. Piškorić
Dikić S., Jovančević M. i Panov A.: PRINCIPI I PERSPEKTIVE UNAPREĐIVANJA PROIZVODNJE ŠUMSKOG SJEMENA U BOSNI I HERCEGOVINI     PDF    TXT 619
D. Jedlowski
Dr Stojan Pagon: ANTIBIOTSKE SUPSTANCIJE U BILJKAMA SA PODRUČJA DALMACIJE     PDF    TXT 620
 
STRANO ŠUMARSTVO
     
Dr. Kopčić
Posjeta Čehoslovačkoj i Poljskoj     PDF    TXT 621
Prof. dr. Dušan Klepac
Internacionalno savjetovanje o šumskoj produkciji Tharandt 1965     PDF    TXT 625
Prof. dr. Dušan Klepac
Neke misli na 13. konferenciji FAO u Rimu     PDF    TXT 627

                UNDER CONSTRUCTION