broj: 11-12/1963        pdf (16,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Butković M.
Razvoj šumarstva u 7-god. planu od 1964—1970. godine     PDF    TXT 415
Mačešić B.
Drvarska industrija u 7-god. planu SRH     PDF    TXT 421
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Milas B.
Regeneracija prebornih bukovih šuma viših planinskih područja     PDF    TXT 435
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Krivec A.
Savremenija sprema za vuču drva i ekonomičnost izvlačenja trupaca sa vitlom traktora Fergusona FE-35     PDF    TXT 445
 
RAZNE TEME I PRIKAZI
     
Bura D.
Šumarstvo Bugarske     PDF    TXT 460
Štromar Lj.
Ornitološka stanica na Lokrumu     PDF    TXT 482
Golubović U.
Da li je Peručica prašuma?     PDF    TXT 484
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Kauders A.
O našoj starijoj šum. literaturi     PDF    TXT 486
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Cvitovac V.
17., 18., 19. sjed. UO i V Plenum     PDF    TXT 491
 
NEKROLOZI
     
Ing. Stjepan Maček     PDF    TXT 503

                UNDER CONSTRUCTION