broj: 11-12/1962        pdf (15,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
P. Dragišić
Problemi njege u prirodnim ekonomskim jednodobnim i prebornim visokim šumama listača i četinjača NR Hrvatske     PDF    TXT 369
T. Špalj
Problemi njege prebornih šuma     PDF    TXT 391
V. Hren
Stanje šuma sjeverne Hrvatske     PDF    TXT 394
I. Dekanić
Biološki i gospodarski faktori njegovanja sastojina     PDF    TXT 398
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
D. Klepac
Anučinova metoda utvrđivanja sastojinskog prirasta pomoću lateralne površine stabla     PDF    TXT 403
 
RAZNO
     
V. Glavač
Prilog definiciji niske šume i tumačenje njenog postanka u našoj zemlji     PDF    TXT 406
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
V. Glavač
O visinskom rastu crne johe do dobi od 20 god.     PDF    TXT 408
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
V. Glavač
O podizanju proizvodnje unošenjem eurameričkih topola u pojedine tipove crnojohovih panjača     PDF    TXT 415
 
FITOCENOLOGIJA
     
I. Matoničkin i Z. Pavletić
Utjecaj šume na biocenoze opskrbnih voda Plitvičkih jezera     PDF    TXT 425
 
RAZNE STRUČNE TEME I PRIKAZI
     
Cvitovac V.
Savjetovanje u Gospiću o stanju, problemima i perspektivnom razvoju šumarstva i drvne industrije u Lici     PDF    TXT 433
Knežević Đ.
Referati održani na IV Jugosl. šum. kongresu u Zagrebu 17. VI 1962. godine     PDF    TXT 436
Piškorić O.
Javor gluhać u Maloj kosi kod Otočca     PDF    TXT 439
Oštrić I.
Kapacitet Zagrebačke tvornice papira u sastavu novog sirovinskog područja     PDF    TXT 441
Anić M.
Kuningamija kod nas     PDF    TXT 445
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Anić M.
Savjetovanje profesora uzgajanja šuma prialpskih zemalja u Sloveniji     PDF    TXT 447
Bertović S.
Međunarodni Simpozij za fotointerpretaciju u Delftu     PDF    TXT 448
Mott R.
IX i X sjednica U. O. SlŠDH     PDF    TXT 452
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Klepac D.
J. Pardé — Prirasno-prihodna tablica     PDF    TXT 457

                UNDER CONSTRUCTION