broj: 11-12/1960        pdf (12,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
DENDROMETRIJA
     
Emrović Borivoj
Dvoulazne tablice drvnih masa za jelu u Gorskom Kotaru     PDF    TXT     EN 345
 
ISKORIŠČAVANJE ŠUMA
     
Bađun Stanko
Utjecaj modrenja na tehnička svojstva drva     PDF    TXT     EN 357
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Mikloš Ivan
Pygaera anastomosis, novi štetnik na topolama     PDF    TXT     EN 369
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Zmijanac Đuro
Neke smjernice za plantažni uzgoj šumskog drveća     PDF    TXT     EN 371
Žetko Alojz
Uspjele ručne sjetve crnog bora na Kršu     PDF    TXT 379
Piškorić Oskar
Duglazija kao vrsta ekonomskih sastojina na degradiranom dijelu Krasa     PDF    TXT     EN 383
 
SAOPĆENJA
     
Fukarek Pavle
Novo nalazište munike na Apeninskom poluotoku     PDF    TXT 393
Oštrić Ivan
Izobrazba kadrova, jedan od uslova za povećanje proizvodnosti u šumarstvu     PDF    TXT 395
Kosović Juraj
Borov savijač     PDF    TXT 396
Šafar Josip
Šumarski institut Crne Gore     PDF    TXT 396
 
DRUŠTVENA PITANJA I VIJESTI
     
Zaključci savjetovanja o unapređenju proizvodnje prirodnih ekonomskih šuma, održanom u Sarajevu 27.—28. V. 1930. g.     PDF    TXT 397
Hanzl Drago
Seminar iz njege šuma na području šumskih gospodarstava S. Požega, Nova Gradiška i Našice     PDF    TXT 398
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Knežević Đuro
Domaći stručni časopisi     PDF    TXT 399
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Jedlovski Dušan
Institut za brzorastuće vrste Millerose kod Torina     PDF    TXT 400
Knežević Đuro
O iskorišćavanju šuma u Sovjetskom Savezu     PDF    TXT 402
Knežević Đuro
Šume NR Albanije     PDF    TXT 404
Oštrić Ivan
Savjetovanje Njemačkog društva za šumarsku nauku o radu     PDF    TXT 405
Frančišković Stjepan
Korišćenje drva listača tanjih dimenzija     PDF    TXT 406
Böhm Aleksandar
Suzbijanje korova u šumarstvu     PDF    TXT 407
 
OSOBNE VIJESTI
     
Promocije Frančišković dr. Stjepana i Jovančević dr. Milorada     PDF    TXT 408
 
DRUŠTVENA PITANJA I VIJESTI
     
Peternel Josip
Završni račun za g. 1959. i prijedlog proračuna Šumarskog društva Hrvatske za 1960. godinu     PDF    TXT 409

                UNDER CONSTRUCTION