broj: 11-12/1954        pdf (15,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Ugrenović Aleksandar
Problem šumarske terminologije     PDF    TXT 541
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Plavšić dr. Milenko
Tabele drvnih masa za poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl)     PDF    TXT 550
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Šafar ing. Josip
Problem njege mladog naraštaja u prebornim šumama     PDF    TXT 561
 
RAZNO
     
Jedlovski ing. Dušan.
Temperaturne razlike minimalnih termometara u zaklonu i pri tlu     PDF    TXT 571
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Pipan dr. Rudolf
O uređivanju šuma u Sloveniji     PDF    TXT 576
 
DENDROLOGIJA
     
Jedlovski ing. Dušan
Neke karakteristike bušina (Cistus L.)     PDF    TXT 584
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kovačević dr. Željko
Čempresov krasnik — Buprestis cupressi Germar — štetnik čempresa i cedra na Jadranskom primorju     PDF    TXT 587
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Eić ing. Nikola
Šta nam pokazuje prva revizija uređajnih elaborata     PDF    TXT 592
 
DENDROLOGIJA
     
Kovačević dr. Josip
Florentinski glog u Srbiji     PDF    TXT 600
 
NAREDBE, PRAVILNICI I SL.
     
Dobrinčić Veljko
Knjigovodstvo u šumarijama     PDF    TXT 601
 
RAZNO
     
Beltram ing. V.
Opuncija kao stočna hrana u Dalmatinskom primorju     PDF    TXT 607
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Marić ing. B.
Organizacija i razvoj naučnih istraživanja u šumarstvu u Švedskoj i Danskoj     PDF    TXT 608
 
RAZNO
     
Kovačević dr. Josip
Hortikultura     PDF    TXT 611
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Milas ing. Branko
Ekskurzija inženjera i tehničara šumarskog kluba u Rijeci u Istru u Sloveniju     PDF    TXT 612
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Gluščević Zoran.
Milorad Milošević-Brevinac: Proizvodnja i prodaja katrana u Studenici, Beograd 1954. g.     PDF    TXT 614
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
D. J.
Eukalipti u brodogradnji (Vrdoljak)     PDF    TXT 616
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Jedlovski ing. Dušan
Ekonomsko statistički osvrt na plutnjakove šume u Italiji (Monti e Boschi No 107)     PDF    TXT 618
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Gračanin ing. Zlatko
Matjuk: Utjecaj pedoloških prilika na razvoj korjenovih sistema drveća i grmlja     PDF    TXT 620

                UNDER CONSTRUCTION