broj: 11-12/1915        pdf (7,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Upliv odvodnje podzemne vode na šumu i šumsko gospodarstvo     PDF    TXT 267
Priobćio B. Kosović
Urbar vinodolskih imanja knezova Zrinjskih. Prilog za povjest hrv. šumarstva.     PDF    TXT 279
Priopćuje Dr. Aug. Langhofer
Sredstvo proti gubaru u Americi.     PDF    TXT 291
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Premještenja.     PDF    TXT 293
 
Društvene vijesti :
     
Zapisnik vanredne sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumarskog društva, održane 13. prosinca 1914. — Zapisnik konferencijalne sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumarskog društva, održane dne 19. prosinca 1915.     PDF    TXT 293
 
Različite vijesti:
     
Mjesto vijenca na odar. — Hrvatsko-slavonsko gospodarsko društvo. — Borošićev „Hrvatski Šumarsko-lovačka kalendar za godinu 1916. — Članovi gospodarskog društva kao zadruge. — Jesenski šumarski državni ispit.     PDF    TXT 305
Objava p. n. gg. članovima! — Podmirite članarinu. — Objava uredničtva! — Poziv na suradnju! — Oglasi dražbe stabala.     PDF    TXT 307

                UNDER CONSTRUCTION