broj: 11-12/1908        pdf (16,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše A. B.
Francuska dužica.     PDF    TXT 405
Piše Ivan Grčević, kr. vl. rač. revident.
Obćinski i školski prirez (namet) za krajiške imovne obćine.     PDF    TXT 439
 
Osobne viesti :
     
Premještenje. — Umro.     PDF    TXT 446
 
Družtvene vijesti:
     
Novi članovi u godini 1908. — Izvješte o redovitoj XXXII. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva, koja je obdržavana 4. listopada 1908. u Zagrebu. — Zapisnik XXXII. glavne skupštine hrv.-slav, šumarskog družtva. — Zapisnik sjednice upravljajućega odbora Hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva, obdržavane 3. listopada 1908.     PDF    TXT 447
 
Različite viesti :
     
Izkaz o uplaćenoj članarini p. n. gg. članova I. razreda, počam od 21. rujna do uključivo 31. listopada g. 1908. — Državni izpit za samostalno vodjenje šumske uprave. — Naučno putovanje. — Šumski požari. — Družtvo privatnih gospodarskih i šumarskih činovnika. - Geološke karte. — Iz kr. šumarske akademije u Zagrebu. — Klub hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu. — Viesti iz c. kr. visoke škole za kulturu tla u Beču.     PDF    TXT 474
Dražba stabala.     PDF    TXT 482
Poziv na uplatu dužne članarine.     PDF    TXT 484

                UNDER CONSTRUCTION