broj: 11-12/1898        pdf (9,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Živio kralj Franjo Josip I     PDF    TXT 417
Napisao dr. A. Goglia
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije is šuma krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 437
Piše H.
Nekoliko spornih pitanja.     PDF    TXT 444
§. 22. naputka A. zakona od 11. srpnja 1881     PDF    TXT 446
Piše J. K.
Ovogodišnja prodaja hrastovih šuma.     PDF    TXT 448
Piše J. K.
Amerikanski jasen (Traxinus americana L.).     PDF    TXT 451
 
Osobne viesti:
     
Umrli.     PDF    TXT 453
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1898. broj 66.101., kojom se uredjuje šumarska obuka na kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu, — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1898. br. 66.102., kojom se izdaje naukovni i izpitni red za slušatelje šumarstva na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 23. studena 1898. br. 43.532. o obdržavanju izpita kandidata za lovačko-nadzornu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji     PDF    TXT 453
 
Različite viesti:
     
Državni izpiti iz šum. struke. — Visoka škola za kulturu tla u Beču. — Izvadak iz godišnjeg šum. izvješća šumarskog izvjestitelja županije modruško-riečke . . 462—473 Sitnice: Nešto o pitomoj, podivljaloj, divljoj mački i velikoj sovi ušari. — Najprobitačnije godišnje doba za obaranje stabala. — Plemenit dar     PDF    TXT 473
Pitanja     PDF    TXT 476
Šumarski koledar     PDF    TXT 477
Dražba hrastovih stabala.     PDF    TXT 477
Natječaj     PDF    TXT 479
Ovomu broju prileži „Imenik članova hrv.-slav. šumarskog družtva za godinu 1898. i doba njihova članovanja".     PDF    TXT 480

                UNDER CONSTRUCTION