broj: 10/1941        pdf (15,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA PROMIČBA I ŠUMSKOGOSPODARSKA POLITIKA
     
Govor ministra šumarstva i rudarstva, g. ing. Ivice Frkovića na glavnoj skupštini H. Š. D.     PDF    TXT 415
Govor predsjednika H. Š. D. g. ing. A. Abramovića na glavnoj skupštini od 14. IX. 1941. godine     PDF    TXT 417
 
GEODEZIJA
     
Dr. Nikola Neidhardt
Povećanje točnosti busolnih vlakova.     PDF    TXT 422
 
IZKORIŠĆAVANJE ŠUMA
     
Ing. F. Šulentić
Državna šumska režija i stanje u kojem se nalazi.     PDF    TXT 435
 
RAZNA SAOPĆENJA
     
Ing. Z. Turkalj
Što bi valjalo poduzeti, da se podigne lovno gospodarstvo u okviru šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 441
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA
     
Zapisnik 64. (II.) redovite godišnje skupštine H. Š. D. održane dne 14. IX. 1941. u Zagrebu     PDF    TXT 448
 
KNJIŽEVNOST a) domaća
     
Prof. ing. S. Flögl.
Ing. J. Klemenčić: Optimalna gustoća šumskih prometala.     PDF    TXT 460
 
PREGLED ČASOPISA
     
Gospodarski glasnik.     PDF    TXT 463

                UNDER CONSTRUCTION