broj: 10/1939        pdf (18,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA POLITIKA. ZAKONODAVSTVO.
     
Dr. R. Pipan
Oporezivanje šuma.     PDF    TXT 517
 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. I. Oraš
Problem pošumljivanja krša u Dalmaciji.     PDF    TXT 559
 
DENDROMETRIJA. UREĐIVANJE ŠUMA. RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA.
     
Drag. S. Petrović
Uređivanje smolarskih šuma.(ćir.)     PDF    TXT 567
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA.
     
Ing. S. Baranac
Propaganda upotrebe pogonskih goriva u Jugoslaviji.(ćir.)     PDF    TXT 580
 
PREGLED ČASOPISA.
     
Wiener Allgemeine Forst- und Jagdzeitung prestao izlaziti.     PDF    TXT 584
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA.
     
Zapisnik IV sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 20 VIII 1939 u Zagrebu     PDF    TXT 586
 
OBAVIJESTI, ISKAZI, POZIVI.
     
Upozorenje članovima J. Š. U. o odgodi glavne skupštine     PDF    TXT 593
 
Ine vijesti:
     
Ing. Frković, odjelni pretstojnik za šumarstvo u autonomnoj Banovini Hrvatskoj     PDF    TXT 595
 
Promjene u službi i odlikovanja.
     
Zahvala na drž. službi:     PDF    TXT 597
Otpust iz drž. službe:     PDF    TXT 597
Promjene u penziji:     PDF    TXT 597
 
LITERATURA b) Strana:
     
Dr. M. Anić
A. de Phi1ippis : La sughera (Quercus suber) ed il leccio (Quercus ilex) nella vegetazzione arborea mediterranea.     PDF    TXT 598

                UNDER CONSTRUCTION