broj: 10/1936        pdf (14,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=193610 and arb=1 order by id

 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU.
     
Govor ministra šuma i rudnika g. Ing. Đ. Jankovića na 60-toj redovnoj skupštini Jugoslovenskog šum. udruženja.     PDF    TXT 509
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA.
     
Ing. M.Matijašević.
Obračunavanje ležišta (visine) prizme kod prerade drva na pilanama.     PDF    TXT 532
 
NAUČNA PUTOVANJA. PRAKSE.
     
Ekskurzija studenata šumarstva Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zemunu u Bugarsku i Rumuniju. Prof. M. Marinović     PDF    TXT 544
 
Zapisnici sjednica i skupština:
     
e) Zapisnik V sjednice Upravnog odbora J. Š. U., održane 2 IX 1936 u Zagrebu.     PDF    TXT 568
 
Izvještaji:
     
Izvještaj Nadzornog odbora J. Š. U. za 60-tu glavnu skupštinu 1936 g.     PDF    TXT 577
 
ZAKLADE.
     
Stanje zaklada u augustu 1936 g.     PDF    TXT 577
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. A. Panov
Dr. V. Sabau: Die Grundlagen der rumänischen Forstwirtschaft und ihre Bedeutung für den internationalen Holzverkehr, Bucuresti 1934.     PDF    TXT 578
 
LIČNE VIJESTI.
     
Ing. J. Petrak
† Ing. Josip Borošić.     PDF    TXT 582
 
RAZNO.
     
Ing. A. Premužić
O komemoraciji na grobu Ing. J. Borošića.     PDF    TXT 585
Ing. A. Premužić
O komemoraciji na grobu Ing. J. Borošića.     PDF    TXT 585
Oglas o izradi privrednog plana za šume grada Subotice.     PDF    TXT 587

                UNDER CONSTRUCTION