broj: 10/1932        pdf (15,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMSKA POLITIKA
     
Slavoljub Slapničar
Zašto je nastao finansijalni slom Krajiških Imovnih Općina?     PDF    TXT 569
 
DENDROMETRIJA
     
Dragoljub S. Petrović
Plošni priraštaj.     PDF    TXT 576
 
ŠUMARSKA TERMINOLOGIJA
     
Ing. A. Panov
»Klasa starosti« ili »dobni razred«.     PDF    TXT 579
 
ŠUMSKA POLITIKA
     
Inž. S. Baranac
Savetodavna tela u šumarskim pitanjima.     PDF    TXT 584
Ing. S. Nestorović
Još nešto o zemljišnim zajednicama     PDF    TXT 592
 
TRGOVINA I INDUSTRIJA
     
Osvrt na krizu u trgovini drvom.     PDF    TXT 601
A. P.
Drvo kao sirovina u industriji papira.     PDF    TXT 604
 
LITERATURA a) Domaća
     
Prof. V. Škorić
Dr. A. Ugrenović: Iskorišćavanje šuma. II. dio. Tehnologija drveta.     PDF    TXT 606
Prof. Nenadić
Dr. Inž. Ž. Midetić: Opšti pogled na šumarstvo Moravske banovine.     PDF    TXT 607
 
LITERATURA b) Strana
     
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen .     PDF    TXT 613
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Slavenska šumarska zajednica (Sastanak delegacija na lađi »Triglav«)     PDF    TXT 617
Zapisnik 56 (XI) red. skupštine na Sušaku     PDF    TXT 617
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA - ADMINISTRACIJA I PROPAGANDA ŠUMARSTVA
     
Rezolucija u predmetu zakona o likvidaciji agrar. reforme (obrazloženje)     PDF    TXT 623
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Rezolucija u predmetu zakona o likvidaciji agrarne reforme     PDF    TXT 623
Pravilnik za osnivanje i rad podružnica JŠU     PDF    TXT 632

                UNDER CONSTRUCTION