broj: 10/1931        pdf (12,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
PROCJENA I UREĐIVANJE ŠUMA — BIOMETRIKA
     
Dr. D. Petrović
O procentu pokazivaču.     PDF    TXT 463
Dr. D. Petrović
Uređenje lisničkih šuma.     PDF    TXT 471
 
ZAKONODAVSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA
     
Ing. Petar Rohr
Zakon o likvidaciji agrarne reforme na velikim posedima.     PDF    TXT 477
 
LITERATURA a) Domaća
     
Dr. R. Vuković
Dr. Petar Đorđević: Anatomska grada drveta.     PDF    TXT 485
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Spomenica J. Š. U. podružnice u Ljubljani u predmetu Zakona o likvidaliji agrarne reforme     PDF    TXT 503

                UNDER CONSTRUCTION