broj: 10/1910        pdf (8,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Napisao Rudolf Erny, kr. kot. šumar
Gospodarska osnova za šumu kr. i slob. zem. glavnog grada Zagreba.     PDF    TXT 361
Redovita XXXIV. glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga društva, obdržavana u Zagrebu 25. rujna 1910.     PDF    TXT 378
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 388
 
Društvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora hrv.-slav. šumar, društva održana 24 rujna t. g. — Zapisnik spisan dne 17. svibnja 1910. u Šumarskom domu u Zagrebu, prigodom obdržavane sjednice uprav, odbora. — Zapisnik XXXIV. glavne skupštine hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavane u dvorani Šumarskoga doma u Zagrebu, dne 25. rujna 1910. — Sjednica povjerenstva za upravu »Zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.     PDF    TXT 388
Iz upravne prakse: Ispražnjenje stana administrativnim putem kod imovnih općina. — Kako se imaju biljegovati platežnice o zaslužbinama radnicima? — Filijalna crkva (kapela) imade se uvrstiti u pravoužitnički katastar imovnih općina radi doznake gradjevnog drva. Kad župnik ne stanuje u filijali, nepripada mu ogrievno drvo. Kada može titulo ovlašteničtva filijale tražiti ogrievno drvo? — Pravoužitnik krajiške imovne općine, koji nevodi kućanstvo u kući koja se nalazi na njegovom selištnom posjedu, ne imade pravo na kompetenciju ogrievnih drva, već dobiva samo gradjevno drvo za tu kuću i gospodarstvene zgrade. — Pozivanje lugarskog osoblja na ovršenje kazni slobode.     PDF    TXT 395
 
Različite viesti:
     
Izložba peradi, golubova i kuniča u Osijeku.     PDF    TXT 404
Izložba peradi, golubova i kuniča u Osijeku.     PDF    TXT 404

                UNDER CONSTRUCTION