broj: 10/1909        pdf (6,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Od prof. Dr. C. Wimmenauer-a. Priredio : Dr. Gjuro Nenadić
Skrižaljka prihoda i prirasta za hrastove visoke šume.     PDF    TXT 361
Gj. Cesarić
Obračun o novčanoj vriednosti redovitih i vanrednih prihoda iz šuma zemljištnih zajednica.     PDF    TXT 380
 
Osobne viesti:
     
Umro.     PDF    TXT 387
 
Zakoni i naredbe:
     
Sastavak nacrta za novogradnje i znatnije adaptacije na zgradama imovnih obćina.     PDF    TXT 387
 
Iz upravne prakse :
     
Prepore ovlaštenika glede izvršavanja ovlašteničkog prava s uporabom nekretnina zemljištne zajednice, rješavaju nadzorne upravne oblasti, a ne sudovi, prema zakonu o smetanom posjedu od 8. svibnja 189).     PDF    TXT 387
 
Različite viesti:
     
Nova industrija u Slavoniji — Nove motke za iskolčivanje. — Šumarska škola i s njom spojeni Lugarski tečaj u Sarajevu. — Bosansko-hercegovački sabor i šumarstvo. — Krtica kao dobar prorok vremena. — Ogromna hidroelektrična centrala u Hrv. Primorju. — Geologijsko povjerenstvo za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. — Sjednica povjerenstva za upravu „Zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji". — Novo dioničko društvo za trgovinu drva.     PDF    TXT 389
Natječaji.     PDF    TXT 399
Zamolba.     PDF    TXT 400

                UNDER CONSTRUCTION