broj: 10/1904        pdf (8,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Mijo Krišković, nadšumar
Još jedan način proredjivanja ili proredni siek.     PDF    TXT 545
Piše Vj. Stublić
Misli i predloži za osnovu zakonske dozvole o preinaci, odnosno nadopunjenju nekih ustanova zakona od 15. lipnja 1873. i onoga od 11. srpnja 1881. ob imov. obćinama bivše hrvatsko-slavonske Vojne Krajine.     PDF    TXT 553
Piše Alfons Kauders, sluš. fil. aps. sluš. šum. ak.
Posljedice haračenja šuma u nekim stranim zemljama.     PDF    TXT 556
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. Umro.     PDF    TXT 558
 
Družtvene viesti:
     
Izvješće o XXVIII. glavnoj skupštini hrvatsko slavonskog šumarskog družtva, držanoj u Zagrebu dne 4. rujna 1904. — Zapisnik o sjednici upravnog odbora hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, držanoj dne 13. svibnja 1904. — Zapisnik o konferencijonalnoj sjednici upravnog odbora hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, držanoj dne 12. srpnja 1904. — Zapisnik XXVIII. redovite glavne skupštine hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, držane dne 4. rujna 1904.     PDF    TXT 559
Zakoni i normativne naredbe.     PDF    TXT 589
 
Različite viesti :
     
Zaštita spomenika prirode. — Ovogodišnji silni šumski požari. — Kr. šumarska akademija zagrebačka. — Razprava o šumskim štetama. — Pregovori o novom carinskom i trgovačkom ugovoru s Italijom. — O izletu ugarskoga zemaljskoga šumarskoga družtva u Bosnu i Hercegovinu — Odprema ustrieljene i inače usmrćene divljači. — Izpravak.     PDF    TXT 595

                UNDER CONSTRUCTION