broj: 10/1898        pdf (6,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
† Kraljica Jelisava.     PDF    TXT 373
Napisao M. M.
Proizvodnja bukovih podvlaka.     PDF    TXT 374
Piše J. Z.
Preborna šuma u šumskom gospodarstvu.     PDF    TXT 397
Piše B. H.
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šuma krajiških imovnih obćina.     PDF    TXT 402
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 407
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove od 9. kolovoza 1898. broj 33999. glede priprave i zanimanja šumarskih kandidatah, koji se podvrći imadu državnom izpitu za samostalno vođjenje šumskog gospodarenja, za vrieme praktičnog bieniuma, upravljena na sve županijske oblasti i vladine povjerenike, odnosno zamjenike vladinih povjerenikah imovnih obćinah bivše hrv.-slav. vojne krajine     PDF    TXT 407
 
Sa drvarskog tržišta.
     
Sadanji položaj trgovine sa bačvarskom robom. — Uvoz dužice u Francezku. — Šumske prodaje     PDF    TXT 409
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 411
 
Različite viesti:
     
Ugarsko zemaljsko šumarsko družtvo     PDF    TXT 411
 
Sitnice :
     
Dvie nove pilane. — Kada raste drvo.     PDF    TXT 411
Izpravak.     PDF    TXT 413
Oglas. Prodaja šum. knjiga uz sniženu cienu     PDF    TXT 413
Oglas. Glede obdržavanja državnog izpita za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja     PDF    TXT 414

                UNDER CONSTRUCTION