broj: 10/1893        pdf (10,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Poziv k XVII. glavnoj skupštini hrv.-slav. šum. družtva     PDF    TXT 399
† Vladimir Kiseljak     PDF    TXT 400
Šumska proizvodnja i trgovina     PDF    TXT 402
VAC, Gašpar Gašo
Naši državni izpiti     PDF    TXT 410
von Alexander von Engel
Ungarns Holzindustrie und Holzhandel     PDF    TXT 414
Nješto o službi šumarskih pristava i vježbenika kod imovnih obćina     PDF    TXT 416
Od Winterhaltera.
Njuh kod zareznika.     PDF    TXT 419
Pletenje vrbovih košara i njihova industrija kod nas     PDF    TXT 424
P. n. gospodarima, šumarima i trgovcima sjemenjem na znanje.     PDF    TXT 425
Zakon od 2. kolovoza za zaštitu ptica.     PDF    TXT 426
Provedbena naredba k ugovoru od 7. prosinca god. 1887     PDF    TXT 434
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF    TXT 438
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Šumarski vježbenici i šumarski pristavi nesmiju se bez dozvole oženiti.     PDF    TXT 438
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Oglas. — Uvoz dužice u Francesku od siečnja do svibnja 1893. — Izvoz dužice prvog polugodišta g. 1893.     PDF    TXT 438
 
Sitnice:
     
Ubijanje bolestne divljači u Ugarskoj. — Škvorac ili brljak i vrabac. — Izmjerivanje šuma u Srbiji. — Načelno riešenje. — Šiškari na dubovih. — Zelen-noga i štuka. — Izumiranje cedrovog drveta. — Lastavice i žabe neprijateljice pčela. — Gljiva champignon. — Uporaba trjeslovine. — Životinje pogadjaju dobu. — Potvrda vrhu podporâ     PDF    TXT 440

                UNDER CONSTRUCTION