broj: 10/1886        pdf (9,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
X. Glavna skupština u Novoj Gradiški.     PDF    TXT 409
Šumarstvo u Rusiji.     PDF    TXT 427
Piše M. Prokić
Još koja o križevačkom učilištu.     PDF    TXT 432
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućega odbora.     PDF    TXT 445
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje.     PDF    TXT 445
 
Naredbe i zakoni:
     
Okružnica u predmetu nedopustivosti ublaživanja kazna dosudjivanih sbog šumskih kradja. — Pučki ustanak i šumarsko osoblje. — Naredba ti pogledu lovačke družine. — Načelno riešenje u pogledu opredjeljivanja kazna za šumske prekršaje. — Naredba glede branja kestenja.     PDF    TXT 446
 
Lovstvo:
     
Domaće pasmine vukova. — Tumačenje ustanova zakona o lovu. — Izkaz u Češkoj g. 1885. ubijene divljači. — Biele odlike životinja. — Ubio 1000 jelena.     PDF    TXT 448
 
Knjižtvo:
     
Izvješće o kralj. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih. — Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva. — O uzgoju i njegovanju cvieća, uresnoga grmlja i drveća. — Njemačka šumarska literatura od 1. siečnja do 1. srpnja 1886. god. 450—452 Raznoliko: Hajka. — Šumarski državni izpiti u Zagrebu. — Iz sudnice. — Narodna imena životinja. — Traži se javorovina. — Strojevi za pravljenje buradi. — Šumište u Češkoj. — Stare topole. — Štetne posljedice kulture Ailanthusa. — Šume Sibirije. — Šumarsko-gospodarska izložba u Černovici. — Šumske prodaje u Bosnoj. — Na obranu.     PDF    TXT 452
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja.     PDF    TXT 455
Potvrda.     PDF    TXT 455
Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 456
Ispravak     PDF    TXT 456
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 456

                UNDER CONSTRUCTION