broj: 10-12/1981        pdf (18,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Prpić, B.
NAGRADE I PRIZNANJA NAJBOLJIMA IZ NAŠE STRUKE     PDF    TXT     HR 411
Krstinić, A.
AKADEMIK PROF. DR MIRKO VIDAKOVIĆ     PDF    TXT 420
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Sabadi, R. UDK: (634.07 — 674).001
Bilancirani razvitak u šumarstvu i drvnoj industriji Jugoslavije     PDF    TXT 427
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Tomašević, A. UDK: 634.956.51 (Pinus halepensis i P. maritima)
Rezultati pokusne sadnje biljaka alepskog i primorskog bora (Pinus halepensis Mill. i P. maritima Dur.) golog korijenja i u polietilenskim tuljcima     PDF    TXT 441
 
ČOVJEKOV OKOLIŠ I ZAŠTITA PRIRODE
     
Munjko, I., Lovrić, E., Pavletić, Z. UDK: 614.21 (28) (25) (497.13)
Količine nitrata u bunarskim vodama Slavonije i Baranje     PDF    TXT 451
 
MAGISTARSKI RADOVI
     
mr. Josip Karavla
Mishin Khalaf Mohamood: Estetsko-rekreativna i socijalna funkcija parkova i zelenih površina Bagdada     PDF    TXT 469
 
AKTUALNO
     
Mrzljak, I., Rončević, Š.
Akcija pošumljavanja na području Šumskog gospodarstva »Karlovac«     PDF    TXT 480
 
IZ RADA ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
     
Mrzljak, I., Rončević, Š.
Akcija pošumijavanja na području Šumskog gospodarstva »Karlovac« 1981. godine     PDF    TXT 481
 
PORTRETI I OBLJETNICE
     
Piškorić, O.
Stota godišnjica prvog hrvatskog udžbenika za uzgajanje šuma     PDF    TXT 483
 
OSVRTI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Piškorić, O.
Šumarstvo u Enciklopediji hrvatske povijesti i kulture     PDF    TXT 492
 
STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Gračan, J.
Genetska varijabilnost rodova Pseudotsuga, Picea i Abies u zapadnom dijelu Sjeverne Amerike (sastanak IUFRO — Radnih grupa, Vancouver, Canada, 1978)     PDF    TXT 493
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Alikalfić, F.
Šume grada Züricha prvenstveno u funkciji rekreacije i odmora     PDF    TXT 505
 
ČOVJEKOV OKOLIŠ I ZAŠTITA PRIRODE
     
Oboren »car hrastova«     PDF    TXT 511
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Prpić, B.
M. Gračanin — Lj. Ilijanić: Uvod u ekologiju bilja     PDF    TXT 513
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Hruška, B.
Radovi Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište Strnadi, br. 56 i 57/1980     PDF    TXT 518
 
DRUŠTVENE VIJESTI SITŠDI HRVATSKE I DITŠDI
     
Petrović, F.
U Kalničkim i Žumberačkim šumama (Ekskurzije članova Društva ITŠDI Zagreb)     PDF    TXT 521
 
IN MEMORIAM
     
Martinović, J.
GRAČANIN, prof. dr Mihovil     PDF    TXT 524
Fukarek, P.
GAUSSEN, Henri, ekolog, biljni geograf i dendrolog     PDF    TXT 528
Majer, D.
DELAČ, Slavko, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 529
Posavec, K.
FRAN, Ivica, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 531

                UNDER CONSTRUCTION