broj: 10-12/1976        pdf (19,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
B. Kraljić UDK 634.0.67:634.0.651.2.001
Odvajanje dijela dohotka, koji ovisi o izuzetno povoljnim prirodnim, tržišnim i ostalim uvjetima u šumarstvu     PDF    TXT 447
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
N. Komlenović UDK 634.0.424.7:634.0.174.7:634.114.446.1
Kloroza četinjača na dolomitnoj rendzini i njezino suzbijanje     PDF    TXT 457
N. Zekić UDK 634.0.232.325.24
Nova iskustva sa suzbijanjem korova u sjemeništu     PDF    TXT 467
J. Vasiljević UDK 634.0.232.328.5:634.0.176.1 Juglans regia
Cijepljenje običnog oraha (Juglans régla) metodom kopulacije     PDF    TXT 474
 
DENDROMETRIJA
     
Z. Kalafadžić i Z. Horvatić UDK 634.0.522.2:634.0.587.5:526.918.742
Metoda poluokularne procjene visine stabala u stereomodelu     PDF    TXT 481
 
RAZNO
     
I. Munjko i B. Meštrović UDK 581.148.2:551.482.213/.215
Nastavak ispitivanja utjecaja suhog lišća na površinske vode slaboga toka i protoka     PDF    TXT 491
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Đ. Đorović UDK 634.0.453:595.785:634.0.282.2/.3(497.11—12): 634.0.176.1 Quercus spp.
Rezultati opažanja o pojavi i morfološkim osobinama štetnih gusjenica iz fam. Geometridae u hrastovim šumama Kosova     PDF    TXT 495
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
M. Prijić
Dalmatinsko šumsko područje.     PDF    TXT 502
S. Milković
Korekcije granice između oblasti jednodobnih i prebornih šuma     PDF    TXT 507
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
N. Segedi
Grafički prikaz tarifa za hrast lužnjak, hrast kitnjak, bukvu i obični grab.     PDF    TXT 516
T. Heski
Nova tehnologija na izgradnji šumskih cesta.     PDF    TXT 521
 
ZNANSTVENI I DRUGI SKUPOVI, SAVJETOVANJA
     
S. Tomanić
XVI svjetski kongres IUFRO     PDF    TXT 523
A. Krstinić
Prvi kongres genetičara Jugoslavije.     PDF    TXT 534
S. Bađun
Zajednica fakulteta i Instituta šumarstva i prerade drveta Jugoslavije .     PDF    TXT 536
V. Hren
VI sastanak Sekcije za uzgajanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i Instituta za šumarstvo.     PDF    TXT 541
R. Čurić
Savjetovanje »Šume unsko-sanske regije«     PDF    TXT 543
K. Angelov
VIII savezno natjecanje učenika šumarskih škola     PDF    TXT 546
 
OBLJETNICE
     
O. Piškorić
25-obljetnica Jugoslavenskog leksikografskog zavoda . .     PDF    TXT 548
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
O. Piškorić
J. Herman: šumarska dendrologija.     PDF    TXT 552
J. Kovačević
I. Kovačević: Gospodarske odrednice Gračac     PDF    TXT 553
I. Mikloš
Priroda 1975, časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva . .     PDF    TXT 554
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
S. Opalički
Biologdčeskije sredstva zaščiti rastenij     PDF    TXT 555
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
R. Antoljak
Visoko priznanje Dru D. Klepcu     PDF    TXT 559
Zapisnik Plenuma članstva Saveza ITŠDH.     PDF    TXT 562
Promocije doktora šumarskih znanosti u 1976. godini.     PDF    TXT 566
 
IN MEMORIAM
     
B. Čop, Z. Perc
Ing. Branko Manojlović.     PDF    TXT 567
 
OBAVIJESTI
     
Katalog stručni izdanja Saveza ITŠD Hrvatske.     PDF    TXT 569

                UNDER CONSTRUCTION