broj: 10-12/1921        pdf (13,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Napisao Dr. Đoka Jovanović
Šumarske prilike u Švajcarskoj.     PDF    TXT 187
 
Osobne vijesti:
     
Ostavka — Imenovanja i unapredjenja. — Premještenja. — Umirovljenja.— Povratak. — Osobne promjene kod privatnih šumskih uprava. — Umrli. — Jubilej     PDF    TXT 207
 
Stališke vijesti :
     
Državni ispiti za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva. Zavod za šumske pokuse. — Razdioba potpora iz zaklade za uzgoj djece. — Šumarsko-lovački kalendar za god. 1922.     PDF    TXT 211
 
Društvene vijesti Hrv. šum. društva :
     
Zapisnik sjednice od 2. aprila. - Zapisnik sjednice od 7. maja. Zapisnik sjednice od 10. sept.     PDF    TXT 217
Društvene vijesti iz Jugoslavenskog šumarskog udruženja     PDF    TXT 225

                UNDER CONSTRUCTION