broj: 10-11/1974        pdf (17,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=197410 and arb=1 order by id

 
BIOMETRIKA
     
J. Gračan UDK 681.3:519272.11
Primjer za elektroničku obradu podataka metodom postupne regresije     PDF    TXT 367
 
ŠUM. GENETIKA
     
A. Tucović UDK 634.0.165.001
Uloga oplemenjivanja biljaka u prevođenju biosfere u noosferu     PDF    TXT 382
M. Jovančević UDK 634.0.165.6:634.0.232.1
Selekcija i uzgoj šumskog drveća na osnovama njihove spolnosti     PDF    TXT 395
 
NASTAVA
     
Andrašić, D.
Lovna nastava u sklopu šumarske nastave od godine 1860. do danas     PDF    TXT 422
Pleše, B.
Lovstvo u šumarskim školama SFRJ .     PDF    TXT 430
 
ZNAČAJNI DOGAĐAJI
     
Klepac, D.
Sa sjednice Savjeta Šumarskog fakulteta u Zagrebu     PDF    TXT 435
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jovančević, M.
O radu i uspjesima Šumarskog fakulteta u Istanbulu .     PDF    TXT 437
Čurić, R.
Međunarodna tehničko-ekonomska konferencija iz uređivanja šuma, Zvolen, ČSSR.     PDF    TXT 438
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Androić, M.
Zlatko Vajda — Nauka o zaštiti šuma     PDF    TXT 441
Piškorić, O.
Jubileen godišen zbornik po povod 25-godišninata na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot Skopje, Šumarstvo-Skopje,     PDF    TXT 444
Piškorić, O.
Glasnik Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu, No 6, Titograd, 1973     PDF    TXT 448
Piškorić, O.
Zbornik gozdarstva in lesarstva, 1. 11, Ljubljana, 1973     PDF    TXT 450
Mikloš, I.
Priroda, časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva     PDF    TXT 453
 
MALA ŠUMARSKA KRONIKA
     
R. A.
Bilogorsko-podravsko šumarstvo slavi - Svečanost slavonskih šumara - Vinkovačke jeseni 74 - Zbornik o 100 obljetnici - Neprihvatljiv tretman šumarstva - Simpozij o zaštiti Plitvičkih jezera - 25. rođendan Plitvica - Prvenstvo sjekača Hrvatske - Prvenstvo radnika sjekača Jugoslavije - Spomen ploča dr. Anti Levakoviću - Bista šumaru Pravdoju Beliji na Rabu - Šumar književnik Josip Kozarac - Prirodne rijetkosti šuma Gorskog kotara - Natural History USA - Rijedak hrast - Svaki građanin jedno stablo - Titov gaj park šuma - Opet Molitva šume! - Naskoro zakon - Ispod zelenih površina garaže - Dendrološka inventarizacija - Direktne koristi od šuma - Zelene patrole - Svjetlosni mamci - Titov fond - A-centrale i ostavka - Promocije na ŠF Zagreb - Postdiplomski studij - Nije šuma kupus - Novine gutaju papir - Hrastove bačve iz Slavonije - Šumari grade ceste - Nova pruga Zagreb-Rijeka - Lovačka propaganda - Devizni vukovi - Krivolovac unosno zanimanje - Kormoran divlja patka! - Život u šumi - Šumari planinari - Šumarska bibliografija III - Čovjek i njegova okolina - SITJ Prednacrt Statuta - Samoupravljanje - rukovođenje - Strani posjeti Savezu - Predavanje ing. Gogera - Šumarski četvrtak - Šumarski list - nova fizionomija - Podaci o šumarskoj prošlosti - Šumari-umirovljenici - Florainženjering Rovinj - Aktivnost šumara Srbije - Samostalni sindikat šumarstva i drv. industrije - Prosječne zarade šumara u Zagrebu - Crna zastava na Šumarskom domu - In memoriam amicis - Prof. dr. Vinko Mandekić     PDF    TXT 455
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
10. Sjednica Saveza ITŠIDH-e, 17. 06. 1974.     PDF    TXT 469
Skupština Šumarskog društva Karlovac     PDF    TXT 471

                UNDER CONSTRUCTION