broj: 10-11/1937        pdf (11,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE I PODIZANJE ŠUMA. DENDROGEOGRAFIJA.
     
Ing. I. Lončar
Nešto o proredama.     PDF    TXT 557
 
DENDROMETRIJA.
     
Prof. Dr. A. Levaković
O srednje mogućoj pogreški pri kubisanju sastojine.     PDF    TXT 567
 
OPĆENITO O ŠUMARSTVU.
     
Dr. M. M.
Zaključci II. međunarodnog šumarskog kongresa održanog u Budimpešti u septembru 1936. god.     PDF    TXT 599
 
LOVSTVO.
     
Dr. M. M.
Šta očekuje naše lovstvo i šumsko gospodarstvo od rada komisije međunarodnog lovačkog savjeta u Pragu?     PDF    TXT 602
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINE.
     
i) Zapisnik 5. redovne sjednice Upravnog odbora J. Š. U. održane 22. VIII. 1937. u Zagrebu.     PDF    TXT 604
 
LITERATURA: b) Strana
     
Ing. O. Piškorić.
Evropske šume u svjetlu statistike (Annuaire International de statistique forestiere 1933—1935).     PDF    TXT 616
Ing. M. Anić
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1935, 1936.     PDF    TXT 618

                UNDER CONSTRUCTION