broj: 10-11/1928        pdf (12,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
BOTANIKA.
     
Dr. S. Horvatić
Karakteristika flore i vegetacije Krša.     PDF    TXT 399
 
PROMETALA — ZGRADARSTVO — BUJICE.
     
Ing. D. Polaček
Saobraćajna sredstva i šumske zgrade u drž. šumama Gorskog Kotara u području direkcije šuma u Zagrebu.     PDF    TXT 420
 
NASTAVA
     
Ispiti u lugarskoj školi u Paračinu     PDF    TXT 438
 
ENTOMOLOGIJA IODBRANAŠUMA.
     
Dr. A. Langhoffer
Hrastov moljac u našim šumama.     PDF    TXT 442
 
LITERATURA: b) Strana
     
L. Milovanović
Novaruska literaturao šumarstvu.     PDF    TXT 443
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Oskar Agić: Bilinstvo za šum. pomoćno osoblje     PDF    TXT 451
Dr. F. Podbrežnik: Problem racionalizacije u našoj privredi     PDF    TXT 451
Dr. F. Podbrežnik: Problem racionalizacije u našoj privredi     PDF    TXT 451
Dr. F. Podbrežnik: L´organisation du travail dans les exploitations forestiers     PDF    TXT 451
 
LITERATURA: b) Strana
     
Dr. D. Dracea: Beiträge zur Kenntnis der Robinie in Rumenien     PDF    TXT 451
Dr. D. Dracea: Beiträge zur Kenntnis der Robinie in Rumenien     PDF    TXT 451
 
LITERATURA. a) Domaća.
     
Dr. S. Horvatić: Flora i vegetacija otoka Plavnika     PDF    TXT 452
Dr. S. Horvatić: Mandragora u našoj flori     PDF    TXT 452
Dr. S. Horvatić: Oblici Leucanthemum u flori Jugoslavije.     PDF    TXT 452

                UNDER CONSTRUCTION