broj: 10-11/1911        pdf (12,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Piše Ivo König, kr. kotarski šumar
Sušenje hrastika.     PDF    TXT 385
Piše Mirko Puk, kr. žup. šum nadzornik
Gospodarska osnova za šumu zem. zajednice Draganić.     PDF    TXT 422
Izvješće tajnika hrv.-slav šumarskoga društva o djelovanju društvenog upravljajućeg odbora u g. 1910/11.     PDF    TXT 430
 
Osobne vjesti :
     
Imenovanje     PDF    TXT 438
 
Iz upravne prakse.
     
Nudioc za kup stabala ne može naknadno odustati od stavljene svoje ponude.     PDF    TXT 438
 
Različite vijesti:
     
Izložba peradi, golubova i kunića. — Nadopuni. — Šume u Dilj-gorju i njihovo haračenje. — Izkaz uplaćene članarine 1. razreda i upisnina u razdoblju od 16. svibnja do 26 rujna 1911.     PDF    TXT 440

                UNDER CONSTRUCTION